Nghiên cứu giá trị Siêu âm Đàn hồi bán định lượng (Semi-Quantitative) trong chẩn đoán u vú

Nghiên cứu giá trị Siêu âm Đàn hồi bán định lượng (Semi-Quantitative) trong chẩn đoán u vú Bs. Phan Thanh Hải Bs. Jasmine Thanh Xuân DOWNLOAD BÀI GIẢNG TẠI ĐÂY : https://goo.gl/5dgLJC Xem thêm : … Continue reading Nghiên cứu giá trị Siêu âm Đàn hồi bán định lượng (Semi-Quantitative) trong chẩn đoán u vú