Nghiên cứu hiệu quả dự phòng buồn nôn, nôn và các tác dụng không mong muốn của Granisetron sau phẫu thuật tuyến giáp

Nghiên cứu hiệu quả dự phòng buồn nôn, nôn và các tác dụng không mong muốn của Granisetron sau phẫu thuật tuyến giáp Nguyễn Đức Anh1, Nguyễn Ngọc Thạch2, Trần Đắc Tiệp2, Phạm Thị … Continue reading Nghiên cứu hiệu quả dự phòng buồn nôn, nôn và các tác dụng không mong muốn của Granisetron sau phẫu thuật tuyến giáp