Nghiên cứu môi trường lao động gây nguy cơ đến sức khỏe công nhân và đáp ứng dịch vụ y tế trong ngành dệt sợi

Nghiên cứu môi trường lao động gây nguy cơ đến sức khỏe công nhân và đáp ứng dịch vụ y tế trong ngành dệt sợi

Luận án tiến sỹ y học : Nguyễn Đình Dũng

Chuyên ngành : Vệ sinh học  và tổ chức y tế   .  Năm bảo vệ 2001

Hướng dẫn khoa học : PGS.TS Trương Việt Dũng

MÃ TÀI LIỆU

LA.2001.00543

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/