Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, crp, nt-probnp) ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp

Luận văn Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, crp, nt-probnp) ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp.

Nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp là một trong những nguyên nhân hàng  đầu gây tử vong ở Mỹ và các nước Châu Âu. Ước tính ở Mỹ có khoảng 1  triệu bệnh nhân (BN) nhập viện mỗi năm vì NMCT cấp và khoảng 200.000  đến 300.000 bệnh nhân tử vong hàng năm vì NMCT cấp [6]. Ở Việt Nam, số  lượng BN bị NMCT cấp có xu hướng gia tăng rất nhanh trong những năm

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.00067

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

 0915.558.890

gần đây và NMCT cấp đang trở thành vấn đề thời sự rất được quan tâm [1].  Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao, cần được tiên lượng  đúng và có chiến lược điều trị thích hợp. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố tiên lượng trong NMCT cấp,  bao gồm các yếu tố lâm sàng (tuổi cao, giới nữ, tiền sử đái tháo đường, hạ  huyết áp tâm thu-HATT, nhịp tim nhanh, phân độ Killip…), cận lâm sàng  (NMCT thành trước, tăng bạch cầu, glucose máu lúc vào viện, rối loạn chức  năng thất trái đánh giá trên siêu âm tim…) [34], [64], [65], [38], [27], [41],  [42], … Một số dấu ấn sinh học (biomarkers) mới như Troponin, CRP, BNP  (NT-proBNP)… đã được chứng minh có vai trò tiên lượng trong NMCT cấp  [18], [53], [55], [72], [22], [39], [68], [19], [24], [26], [43], [44], [61],

Tuy nhiên, xét nghiệm các dấu ấn sinh học mang tính chất động học,  giá trị tiên lượng khi xét nghiệm ở những thời điểm khác nhau như thế nào?   Mối tương quan giữa các giá trị này với các yếu tố tiên lượng “truyền thống” (CK, CK-MB) ra sao? Ngưỡng tiên lượng biến cố lâm sàng của các dấu ấn  này khi theo dõi dọc theo thời gian là bao nhiêu? Ở Việt Nam chưa có  nhiều nghiên cứu về vấn đề này, đặc biệt trên nhóm đối tượng BN NMCT  cấp có đoạn ST chênh lên được can thiệp động mạch vành (ĐMV) qua da.
Do vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu nồng độ và giá trị  tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (Troponin T, CRP, NT- proBNP) ở  bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da
với 2 mục tiêu:
1. Nghiên cứu nồng độ của một số dấu ấn sinh học (Troponin T, CRP, NT- proBNP) ở bệnh nhân NMCT cấp được can thiệp ĐMV qua da.
2. Tìm hiểu giá trị tiên lượng biến cố lâm sàng của một số dấu ấn sinh học  lúc nhập viện ở bệnh nhân NMCT cấp được can thiệp ĐMV qua da.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/