Nghiên cứu tác dụng điều trị của bài thuốc hoè hoa tán trong gác đợt trĩ cấp tính

Luận án Nghiên cứu tác dụng điều trị của bài thuốc hoè hoa tán trong gác đợt trĩ cấp tính.Nghiên cứu tác dụng điều trị của bài thuốc hoè hoa tán trong gác đợt trĩ cấp tính Bệnh trĩ, đó là một tập hợp các biểu hiện bệnh lý (gồm đại tiện ra máu tươi, sa lồi từng búi ờ hậu môn, đau rát hậu môn…) có liên quan đến những thay đổi của mạng mạch trĩ và của các tổ chức tiếp xúc với mạng mạch này.

Đây là một bệnh rất ihường gặp và có tỷ lệ người mắc khá cao trong cộng đổng. Ở nước ta cổ nhán có câu “ Thập nhăn cừu tri” (mười người chín người trĩ) [6J để nói lcn bệnh trĩ rất phổ biến. Các tác giả nước ngoài: Goligher J.C [85], Corman M.v [76] cho biết tỷ lệ trĩ khoảng 50% dán số. Các tác giả Việt Nam – Nguyễn Đình Hối [14], Nguyễn Mạnh Nhâm [40] thấy tỷ lộ đao động từ 35% – 50%.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2001.00544

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Bệnh trì, tuy không gây nguy hại ngay tới tính mạng nhưng có ảnh hường nhiều tới chất lượng cuộc sống của người bệnh. Các đợt trĩ cấp tính thường có các triệu chứng đại tiện ra máu, đau rát hậu môn, sa lồi búi trĩ gáy viêm nhiễm, ẩm ướt, khó chịu, ảnh hường đến tâm lý, sức khoẻ, sinh hoạt và lao dộng cùa người bệnh [32]. Bệnh kổo dài có thẻ dẫn đến chảy máu mạn tính hay chảy máu nặng gây thiếu máu.
Vẻ điểu trị, cho đến nay đã có nhiều phương pháp khác nhau. Y học hiện đại có các phương pháp điều trị bạo gồm: điểu trị nội khoa (uống thuốc và dặt thuốc tại chỗ), điểu trị bằng thù thuật (tiêm xơ, noñg hậu môn, thắt tri), các biện pháp vật lý (đốt điện, liệu pháp lạnh, liệu pháp hổng ngoại, ứng dụng laser), điều trị bằng phẫu thuật. Johanson J.F [89] cho biết ở Anh, Mỹ hàng năm đã phải chi phí rất tốn kém cho điéu trị bệnh trĩ. Y học cổ truyền cũng có nhiều phương pháp như châm cứu, uống thuốc, ngâm thuốc, đắp thuốc, xông, bôi thuốc… Tất cả các biện pháp ưén được xếp thành 2 nhóm phương pháp điều trị: điéu trị bảo tổn và điéu trị triệt căn. Sự lựa chọn phương pháp điéu trị phụ thuộc vào mức độ bệnh trĩ, diên biến bệnh trĩ, điều kiện ở từng nơi (trang thiết bị, thày thuốc) [15]. Phẫu thuật điéu trị bệnh trĩ là phương pháp điều trị triệt căn, nó chỉ được đặt ra khi các phương pháp điéu trị khác thất bại, trĩ độ 4 có sa tri thường xuyên, sa trĩ tắc mạch (chỉ chiếm 5 – 10 % tổng số người bệnh) [39]. Một phần trong số các trĩ độ 1, 2, 3 được điểu trị bằng thù thuật và liệu pháp vật lý (khoảng 15 – 20% người bệnh) [34], [39]. Điéu trị bảo tồn nội khoa (uống thuốc và đặt thuốc tại chỗ): chữa khoảng 70 – 80% người bệnh [39]. Phương pháp này có tác dụng hiệu quả tốt với các trĩ cấp tính ờ các mức độ tổn thương độ 1,2 và phần lớn độ 3. Một số thuốc điều trị bảo tồn nội khoa có tác dụng khá tốt như: Ginkor procto, Daflon, Titanoreine nhưng phải nhập ngoại và dắt tiẻn. Thuốc điéu trị bệnh trĩ ở trong nước còn rất ít [54]. Do vậy, việc tìm và nghiên cứu một bài thuốc với nguyên liệu sẵn có ừ trong nước đổ điểu trị bảo tổn cho các bệnh nhân trì trong các đợt cấp tính trờ nên rất cần thiết. Trong thời gian vừa qua tại viện Y học cổ truyền Việt Nam đã áp dụng một số bài thuốc điều trị bảo tồn bệnh tri bước đầu thu được một sổ kết quả khả quan.44 Hoè hoa tán” (HHT) là một trong số các bài thuốc đó. Đây là một bài thuốc cổ phương trong “Bản sự phương” [8], [65]. Bài thuốc gồm 4 vị : hoa hoc, trắc bách diộp, hoa kinh giới, chỉ xác, thành phần bằng nhau, đã được người xưa dùng điéu trị đại tiện ra máu tươi. Năm 1997, Nguyẻn Thị Hoa và cộng sự [10], khi nghiên cứu tác dụng của nhóm thuốc chi huyết thấy HHT có tác dụng cầm máu khá tốt đối với các bệnh nhân iri chảy máu. Tuy nhiên, việc nghiên cứu đánh giá hiệu quả điéu trị trên lâm sàng cùng như nghiên cứu thực nghiệm để xác minh tác dụng của bài thuốc còn chưa được thực hiện một cách có hệ thống. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu:
7. Đánh giá hiệu quả điều trị của bài thuốc HHT đối vớí các biểu hiện cấp tính của bệnh trĩ.
2. Tìm hiểu cơ chế tác dụng của bài thuốc qua nghiên cứu thực nghiêm.
3. Đánh giá khá năng dung nạp thuốc ĩrên lảm sàng.
MỤC LỤC
Đặt vấn để
Chương 1. Tống quan về tài liệu
1.1. Đặc điểm cơ bản về giải phẫu hậu môn trực tràng
1.2. Bản chất sinh bệnh học cùa bệnh trĩ
• • •
1.3. Chẩn đoán và phân loại tri
1.4. Lịch sử nghiên cứu và các phương pháp điều trị bệnh trĩ
1.5. Tinh hình điều trị bệnh trĩ ở nước ta
1.6. Tổng quan vẻ bài thuốc HHT
1.7. Tổng quan về thuốc Daflon
Chương 2 . Chất liệu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Chất liệu nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiôn cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu Chương 3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Nghiên cứu lâm sàng
3.1.1. Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng
3.1.2. Kết quả nghiên cứu tác dụng điểu trị
3.1.3. Theo dõi chảy máu tái phát ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu
3.1.4. So sánh giá thành giữa điểu trị bằng HHT và Daílon 
3.2. Kết quả nghiôn cứu khả năng dung nạp thuốc 65
3.3. Nghiên cứu thực nghiệm 68
3.3.1. Kết quả nghiên cứu độc tính cấp của HHT trén súc vật TN 68
3.3.2. Đánh giá tác dụng chống chảy máu của bài thuốc 68
3.3.3. Đánh giá tác dụng của HHT trên hệ cơ trơn 69
3.3.4. Đánh giá tác dụng giảm dau của HHT 75
3.3.5. Đánh giá tác dụng chống viêm của HHT 77
Chưưng 4. Bàn luận 81
4.1. Về kết quả nghiên cứu một số đăc điểm lâm sàng 81
4.2. Kết quả nghiên cứu tác dụng điểu trị và tìm hiểu cơ chế tác dụng 84 của bài thuốc
4.2.1 .Tác dụng cầm máu 84
4.2.1 .Tác dụng thay đổi độ trì 94
4.2.3. Đối với triệu chứng ri ướt hậu môn 95
4.2.4. Đối với ưiệu chứng đau 97
4.2.5. Đối với triệu chứng táo bón 99
4.2.6. Đánh giá kết quả điều trị chung 100
4.3. Khả năng dung nạp thuốc HHT 102
Kết luận 105
Kiến nghị 106
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/