Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi Với cần nâng tử cung m-79 trong điều trị vô sinh do tắc vòi tử cung

Luận án Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi Với cần nâng tử cung m-79 trong điều trị vô sinh do tắc vòi tử cung.Vô sinh là tình trạng một cặp vợ chổng không thể có thai sau ít nhất một năm chung sống thường xuyên, giao hợp không hạn chế và không sử dụng biên pháp tránh thai nào [29], [33], [35], [36], [115].
Trên thế giới, tỷ lê vô sinh thay đổi từ 7-15% [12], [27], [43], [67], [102].

MÃ TÀI LIỆU

LA.2007.00167

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Ở Viêt Nam, theo kết quả điều tra năm 1982 của Viên Bảo vê bà mẹ và trẻ sơ sinh trên ba miền đất nước thì tỷ lê vô sinh là 13% [11], [28], [37]. Trong quân đội, theo nghiên cứu của Phạm Gia Khánh, Trần Văn Hanh và cộng sự năm 2000 trên 908 cặp vợ chổng ở một số đơn vị bộ đội cho thấy tỷ lê vô sinh chiếm 8,6% [24].
Vô sinh có thể do nam (40%), do nữ (40%), hoặc không rõ nguyên nhân (20%) [19], [46], [58], [68]. Tắc vòi tử cung là nguyên nhân thường gặp trong vô sinh nữ, theo các tác giả Nguyễn Khắc Liêu, Trần Thị Phương Mai thì nguyên nhân này chiếm 40 – 60% các nguyên nhân vô sinh nữ [35], [36], [43].
Vì vậy, viêc chẩn đoán và điều trị vô sinh do tắc vòi tử cung đang là một vấn đề cấp thiết trong sản phụ khoa. Tuy nhiên, điều trị vô sinh do tắc vòi tử cung vẫn còn là vấn đề nan giải bởi hiêu quả của đa số các phương pháp điều trị đều không cao [12], [20], [42], [69], [124].
Những năm cuối thế kỷ 20, phẫu thuật nội soi phát triển mạnh mẽ và được áp dụng rộng rãi. Trong lĩnh vực sản phụ khoa, phẫu thuật nội soi được ứng dụng để chẩn đoán và điều trị một số bênh như chửa ngoài tử cung, u nang buổng trứng, vô sinh do tắc vòi tử cung… Kết quả thành công (có thai) sau mổ nội soi điều trị vô sinh do tắc vòi tử cung theo các báo cáo đạt tỷ lê từ 7,7% – 74,3% [95], [97], [122], [143], [146], [158].
Ở nước ta, phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh do tắc vòi tử cung đã được thực hiên những năm gần đây. Trong quân đội, Viên Quân y 103 là bênh viên đầu tiên áp dụng phẫu thuật nôi soi trong ngoại khoa và sản phụ khoa từ năm 1996. Đến năm 2000, khi được Cục Quân y trang bị máy nôi soi, chúng tôi đã thực hiên phẫu thuật nôi soi chẩn đoán và điều trị vô sinh do tắc vòi tử cung. Trong phẫu thuật, chúng tôi đã gặp phải khó khăn là tử cung – vòi tử cung – buồng trứng nằm núp dưới tiểu khung, bị ruôt và mạc nối lớn che phủ, rất khó thực hiên thao tác phẫu thuật nôi soi.
Làm thế nào để khắc phục khó khăn này? Mặt khác, đây là môt kỹ thuật mới đối với Viên Quân y 103, đòi hỏi phải có sự nỗ lực học tập, áp dụng và nghiên cứu.
Xuất phát từ những vấn đề trên, đề tài nghiên cứu này được thực hiên với 3 mục tiêu sau:
1. Nhân xét một sô’đặc điểm về chẩn đoán vô sinh do tắc vòi tử cung.
2. Nghiên cứu áp dụng và đánh giá kết quả thực hiện các kỹ thuật của quy trình phẫu thuật nội soi với sự hổ trợ của cần nâng tử cung M-79 trong vô sinh do tắc vòi tử cung.
3. Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của phẫu thuật nội soi với cần nâng tử cung M-79 trong điều trị vô sinh do tắc vòi tử cung tại Viện Quân y 103.
MỤC LỤC
Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng, biểu đổ, sơ đổ, hình, ảnh
ĐẶT VẤN ĐỂ 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3
1.1. Giải phẫu, sinh lý vòi – buổng trứng và sự thụ tinh 3
1.1.1. Giải phẫu vòi tử cung 3
1.1.2. Sinh lý vòi tử cung 6
1.1.3. Giải phẫu, sinh lý buồng trứng 8
1.1.4. Sự thụ tinh 9
1.2. Vô sinh do tắc vòi tử cung 9
1.2.1. Nguyên nhân tắc vòi tử cung 9
1.2.2. Sinh lý bênh tắc vòi tử cung 15
1.2.3. Giải phẫu bênh tắc vòi tử cung 15
1.2.4. Chẩn đoán vô sinh do tắc vòi tử cung 16
1.2.5. Điều trị vô sinh do tắc vòi tử cung 18
1.3. ứng dụng phẫu thuật nôi soi trong sản – phụ khoa và điều trị
vô sinh do tắc vòi tử cung   22
1.3.1. Lịch sử phát triển của phẫu thuật nôi soi 22
1.3.2. Các dụng cụ góp phần vào sự phát triển của phẫu thuật nôi soi 25
1.3.3. Úng dụng phẫu thuật nôi soi trong sản – phụ khoa 27
1.3.4. Úng dụng phẫu thuật nôi soi trong điều trị vô sinh
do tắc vòi tử cung 28
1.3.5. Các dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật nôi soi điều trị vô sinh
do tắc vòi tử cung 30
1.4. Những nghiên cứu về phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh do tắc
vòi tử cung 31
1.4.1. Các nghiên cứu trên thế giới 31
1.4.2. Các nghiên cứu trong nước 33
CHƯƠNG 2: Đối TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 34
2.1. Đối tượng nghiên cứu 34
2.2. Phương pháp nghiên cứu 35
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 59
3.1. Một số đặc điểm về chẩn đoán vô sinh do tắc vòi tử cung 59
3.1.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 59
3.1.2. Tiền sử sản phụ khoa trong vô sinh do tắc vòi tử cung 62
3.1.3. Môt số đặc điểm về chẩn đoán tắc vòi tử cung 64
3.2. Kết quả thực hiện các kỹ thuật của quy trình phẫu thuật nội soi với
cần nâng tử cung M-79 trong vô sinh do tắc vòi tử cung 67
3.2.1. Kỹ thuật chọc trocart ổ bụng 67
3.2.2. Kỹ thuật đặt cần nâng tử cung M-79 68
3.2.3. Các kỹ thuật trong phẫu thuật nôi soi chẩn đoán và xử trí
tắc vòi tử cung 69
3.3. Kết quả các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và tính an toàn của phẫu thuật
nội soi với cần nâng tử cung M-79 trong vô sinh do tắc vòi tử cung … 71
3.3.1. Hiệu quả của phẫu thuật nôi soi trong chẩn đoán vô sinh do tắc vòi
tử cung 71
3.3.2. Hiệu quả của phẫu thuật nôi soi trong điều trị vô sinh do tắc vòi
tử cung  72
3.3.3. Hiệu quả của phẫu thuật nôi soi trong thời gian hậu phẫu 84
3.3.4. Kết quả các chỉ tiêu đánh giá tính an toàn của phẫu thuật nôi soi 86
3.3.5. Kết quả các chỉ tiêu đánh giá tính thẩm mỹ của phẫu thuật nôi soi … 87
3.3.6. Kết quả các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và tính an toàn của cần nâng tử cung M-79 trong phẫu thuật nôi soi điều trị vô sinh do tắc vòi
tử cung 87
3.3.7. Diễn biến thai kỳ của các bệnh nhân có thai sau mổ 88
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 89
4.1. Một số đặc điểm chẩn đoán vô sinh do tắc vòi tử cung 89
4.1.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 89
4.1.2. Liên quan giữa tiền sử sản phụ khoa và vô sinh do tắc vòi tử cung …92
4.1.3. Kết quả chẩn đoán tắc vòi tử cung qua HSG và nôi soi 93
4.2. Kết quả thực hiện các kỹ thuật của quy trình phẫu thuật nội soi
với cần nâng tử cung M-79 trong vô sinh do tắc vòi tử cung 96
4.2.1. Kỹ thuật chọc trocart ổ bụng 96
4.2.2. Kỹ thuật đặt cần nâng tử cung M-79 100
4.2.3. Các kỹ thuật trong phẫu thuật nôi soi chẩn đoán và xử trí tắc vòi
tử cung 100
4.3. Hiệu quả và tính an toàn của phẫu thuật nội soi với cần nâng
tử cung M-79 trong điều trị vô sinh do tắc vòi tử cung 105
4.3.1. Hiệu quả của phẫu thuật nôi soi trong chẩn đoán vô sinh
do tắc vòi tử cung 105
4.3.2. Hiệu quả của phẫu thuật nôi soi trong điều trị vô sinh
do tắc vòi tử cung 106
4.3.3. Hiệu quả của phẫu thuật nôi soi trong thời gian hậu phẫu 118
4.3.4. Tính an toàn và tính thẩm mỹ của phẫu thuật nôi soi 120
4.3.5. Hiệu quả và tính an toàn của cần nâng tử cung M-79 trong
phẫu thuật nôi soi vô sinh do tắc vòi tử cung 122
KẾT LUẬN 125
KIẾN NGHỊ 127
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG Bố CỦA TÁC GIẢ TÀI LIÊU THAM KHẢO PHỤ LỤC 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/