Nhân 649 trường hợp tai biến xuất huyết nội sọ phát hiện qua chụp cắt lớp vi tính

Tên bài báo:Nhân 649 trường hợp tai biến xuất huyết nội sọ phát hiện qua chụp cắt lớp vi tính Tác giả:    Hoàng Đức Kiệt Tên tạp chí:    Y học Việt Nam Năm xuất … Continue reading Nhân 649 trường hợp tai biến xuất huyết nội sọ phát hiện qua chụp cắt lớp vi tính