NHẬN XÉT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SỨC KHỎE CỦA BỆNH NHÂN MẮC BỆNH BỤI PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

NHẬN XÉT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SỨC KHỎE CỦA BỆNH NHÂN MẮC BỆNH BỤI PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG
Văn Hợp Lê 1,, Thị Hạnh Chu 
Mục tiêu: Nhận xét chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe bệnh nhân bụi phổi tại bệnh viện Phổi Trung ương từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thu thập số liệu tiến cứu trên 51 bệnh nhân mắc bệnh bụi phổi được chẩn đoán và theo dõi tại Bệnh viện Phổi Trung ương từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022. Kết quả: Tỉ lệ bệnh nhân bụi phổi có chất lượng cuộc sống tốt chiếm 6%, chất lượng cuộc sống trung bình chiếm 88%, chất lượng cuộc sống kém chiếm 6%. Có mối quan hệ tương quan đồng biến mức độ trung bình (p<0,05) giữa chất lượng cuộc sống và nghiệm pháp đi bộ 6 phút. Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân bụi phổi có chất lượng cuộc sống từ trung bình đến tốt đạt 94%. Khía cạnh thể chất và xã hội là 2 yếu tố lần lượt đánh giá thấp nhất và cao nhất trong khảo sát. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa chất lượng cuộc sống của người mắc bệnh bụi phổi và nghiệm pháp pháp đi bộ 6 phút.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02989

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0927.007.596

Bệnh bụi phổi là bệnh chiếm tỉ lệ cao nhất trong 34 bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm hiện nay ở nước ta. Bệnh bụi phổi -silic nghề nghiệp là bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất trong 28 bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm hiện nay ở nước ta, tính đến cuối năm2011 tổng số bệnh nghề nghiệp mắc của Việt Nam là 27,246 trường hợp trong đó bệnh bụi phổi -silic chiếm tới 74,4%1. Bệnh xảy ra khi hít phải các bụi vô cơ, hữu cơ hay hóa chất kích thích trong một khoảng thời gian. Vì thế, những ngành nghề tiếp xúc với vật liệu có tính chất phân tán thành từng hạt nhỏ như khai thác đá, than, khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng,… đều có khả năng mắc bệnh bụi phổi. Trong  quá  trình  lao  động,  dù  là  ở  môi trường và điều kiện lao động thủ công hay máy móc thì đều ẩn chứanhững yếu tố nguy cơ có thể gây bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Do vậy, việc bảo hộ lao động, cung cấp các trang thiết bị bảo hộ các nhân, cách ly người lao động với tác nhân gây ô nhiễm và áp dụng các công nghệ tiên tiến, thực hiện khám sức khỏe định kỳ thường xuyên để phát hiện sớm các bệnh nghề nghiệp nói chung và bệnh bụi phổi nghề nghiệp nói riêng là một việc làm cần thiết. Ngoài sức khỏe  về  thể  chất,  chất  lượng  cuộc  sống  của những bệnh nhân mắc bệnh mạn tính nói chung và bệnh bụi phổi nói riêng đang được quan tâm, tuy nhiên các nghiên cứu về lĩnh vực này đang còn hạn chế. Xuất phát từ thực tế trên, để xây dựng các biện pháp thích hợp dự phòng và can thiệp  giúp  cải  thiện  chất  lượng  cuộc  sống  của người bệnh bụi phổi thì nghiên cứu về: “Chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe của bệnh nhân mắc bệnh bụi phổi.”được tiến hànhlà cần thiết nhằm mục tiêu sau: “Nhận xét chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân mắc bệnh bụi phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương”.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/