Nhận xét vai trò của thay huyết tương trong bệnh lupus ban đỏ hệ thống tổn thương đa cơ quan

Nhận xét vai trò của thay huyết tương trong bệnh lupus ban đỏ hệ thống tổn thương đa cơ quan: báo cáo 2 trường hợp Lê Thỵ Phương Anh, Nguyễn Thị Diễm Chi, Phạm … Continue reading Nhận xét vai trò của thay huyết tương trong bệnh lupus ban đỏ hệ thống tổn thương đa cơ quan