Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị khe thực quản ở trẻ em: Báo cáo một trường hợp bệnh

Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị khe thực quản ở trẻ em: Báo cáo một trường hợp bệnh Vũ Trường Nhân, Nguyễn Hiền, Trịnh Nguyễn Hạ Vi, Phạm Ngọc Thạch Thoát vị … Continue reading Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị khe thực quản ở trẻ em: Báo cáo một trường hợp bệnh