Phương pháp cố định thủy tinh thể nhân tạo vào củng mạc ở những bệnh nhân không còn bao sau do sa, lệch thuỷ tinh thể

Tên bài báo:Phương pháp cố định thủy tinh thể nhân tạo vào củng mạc ở những bệnh nhân không còn bao sau do sa, lệch thuỷ tinh thể Tác giả:    Trần An Tên tạp … Continue reading Phương pháp cố định thủy tinh thể nhân tạo vào củng mạc ở những bệnh nhân không còn bao sau do sa, lệch thuỷ tinh thể