RANDOLPH THẦN KINH HỌC VÀ CHẤN THƯƠNG

RANDOLPH THẦN KINH HỌC VÀ CHẤN THƯƠNG.Các rối loạn do chấn thương đầu, cột sống và dây thần kinh ngoại vi là một trong những vấn đề phổ biến nhất mà một chuyên gia thần kinh và bác sĩ phẫu thuật thần kinh phải đối mặt trong thực tế hàng ngày. 

42 chương trong cuốn sách bao quát toàn diện về lĩnh vực này, cung cấp kiến thức về một loạt các vấn đề lâm sàng.

Ấn bản thứ hai cung cấp một phần phần hoàn toàn mới về chấn thương thể thao và thần kinh và chấn thương do điều trị để bổ sung phần hiện có toàn diện về chấn thương đầu, chấn thương cột sống, đám rối thần kinh và chấn thương thần kinh ngoại vi, hội chứng đau sau chấn thương, chấn thương do môi trường, và di chứng sau chấn thương và các khía cạnh pháp y. 

22 chương trong ấn bản đầu tiên đã được sửa đổi và cập nhật,với 8 đồng tác giả mới, và 20 chương mới đã được thêm vào.

Năm Xuất bản:

      2006

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

RANDOLPH THẦN KINH HỌC VÀ CHẤN THƯƠNG

TÓM TẮT

Neurology and Trauma

Randolph W. Evans M.D

Hardcover: 824 pages

Publisher: Oxford University Press, USA; 

2 edition (March 16, 2006)

Language: English

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/