RONALD LÂM SÀNG THẦN KINH HỌC NHI KHOA 3E

RONALD LÂM SÀNG THẦN KINH HỌC NHI KHOA 3E.Ấn bản mới này lấp đầy các khoảng trống quan trọng trong các loại tài liệu tham khảo thuộc lĩnh vực này bằng cách cung cấp các điều trị ngắn gọn cho thần kinh Nhi khoa, tập trung vào các bệnh lý thường gặp nhất với các hướng dẫn lâm sàng giúp cho các bác sĩ lâm sàng bận rộn ngày nay tìm thấy các câu trả lời một cách nhanh chóng, với các cập nhật từ những kết quả nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng mới nhất. 

Cuốn sách được phân chia thành 3 phần, với các cong cụ cần thiết để đánh gía thần kinh Nhi khoa, sau đó đến các loại bệnh và rối loạn với phần cuối tập trung vào các phương pháp tiếp cận đến các vấn đề lâm sàng cốt yếu ở trẻ em và vị thành niên. Mỗi phần được biên soạn bởi những chuyên gia hàng đầu được quốc tế công nhận trong lĩnh vực của họ.

Ở cuốn sách này bạn sẽ tìm thấy :

+ Các công cụ  hữu ích để chẩn đoán

+ Các chương mở với nội dung được phác thảo ngắn gọn súc tích

+ Các bảng trình bày các bệnh lý nổi bật

+ Các hộp kỹ năng, mẹo và kinh nghiệm lâm sàng từ các chuyên gia

+ Các hộp Khuyến nghị về điều trị

+ Các tài liệu tham khảo được lựa chọn cẩn thận

+ Các câu hỏi lâm sàng cốt yếu

Thần kinh học lâm sàng Nhi khoa là một cuốn sách không thể thiếu cho tất cả các bác sĩ lâm sàng Nhi, bác sĩ chuyên khoa thần kinh, bác sĩ Nội trú, sinh viên Y khoa và điều dưỡng Nhi.

Năm Xuất bản:

      2009

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

 

TÓM TẮT

Clinical Pediatric Neurology

Ronald David MD

Hardcover: 656 pages

Publisher: Demos Medical Publishing; 

Third edition (April 30, 2009)

Language: English

ISBN-10: 1933864222

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/