SHEROCK BỆNH LÝ GAN VÀ ĐƯỜNG MẬT 12E

SHEROCK BỆNH LÝ GAN VÀ ĐƯỜNG MẬT 12E ( Sherlock’s Diseases of the Liver and Biliary System /)

Trong 56 năm qua, hàng ngàn bác sĩ đã phụ thuộc vào tham khảo Bệnh Lý Gan và Đường mật. Tính mô phạm và thực tế lâm sàng đáng tin cậy của nó vẫn là vượt trội so với các tham khảo cùng loại có sẵn trên thị trường.

Phiên bản hoàn toàn mới này, nay có tên là Sherlock Bệnh lý Gan và hệ thống đường mật, sau cố Giáo sư Dame Sheila Sherlock, tiếp tục cung cấp hướng dẫn lâm sàng ngắn gọn cho tất cả những bác sĩ điều trị cho bệnh nhân với bệnh lý tại gan và đường mật.

Sách cho phép các bác sĩ lâm sàng xây dựng tư duy chẩn đoán sắc bén và các chiến lược điều trị thích hợp, ấn bản mới đã được cập nhật để phản ánh những tiến bộ đã được thực hiện trong 10 năm qua, cung cấp tham khảo đáng tin cậy từ các chuyên gia lâm sàng Gan mật hàng đầu thế giới.

Một cấu trúc chương phù hợp cho phép độc giả truy cập thông tin ngay lập tức, với các hộp tóm tắt và các điểm học tập quan trọng trong suốt cuốn sách, và đặc biệt nhấn mạnh hướng dẫn dựa trên bằng chứng lâm sàng mới nhất. 

Và lần đầu tiên, phiên bản này cung cấp một trang web đồng hành miễn phí cung cấp 680 hình ảnh và minh họa đầy màu sắc trong cuốn sách, để sử dụng trong bài thuyết trình khoa học.

List Price:

$124.45 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

SHEROCK BỆNH LÝ GAN VÀ ĐƯỜNG MẬT 12E

TÓM TẮT

Sherlock’s Diseases of the Liver and Biliary System

James S. Dooley, Anna Lok, Andrew Burroughs, Jenny Heathcote

Price: £124.45

Hardcover: 792 pages

Publisher: Wiley-Blackwell; 

12th Edition (18 April 2011)

Language: English

ISBN-10: 1405134895

ISBN-13: 978-1405134897

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/