Siêu âm với tần số cao khảo sát phân nhánh thần kinh vận động của thần kinh cơ bì

Siêu âm với tần số cao khảo sát phân nhánh thần kinh vận động của thần kinh cơ bì chi phối cơ nhị đầu cánh tay: từ vị trí tách nhánh đến phân bố … Continue reading Siêu âm với tần số cao khảo sát phân nhánh thần kinh vận động của thần kinh cơ bì