SOI ĐẠI TRÀNG NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 2E

SOI ĐẠI TRÀNG NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 2E 2009( Colonoscopy: Principles and Practice )

Một hướng dẫn tham khảo cập nhật những tiến bộ mới nhất bao quát mọi khía cạnh của việc thực thi, nền tảng kỹ thuật và ứng dụng lâm sàng của Nội soi đại tràng. Ấn bản thứ 2 của cuốn sách đã từng dành được giải thưởng của hiệp hội xuất bản Y học này được biên soạn bởi hai trong số các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nội soi đại tràng và hình ảnh học đại tràng.

Mọi chương trong cuốn sách đã được cập nhật và sửa đổi toàn diện, cùng với sự bổ sung thêm 5 chương mới để bao gồm những thông tin và tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực soi đại tràng : Soi đại tràng viên nang mềm, nội soi hiển vi đồng tiêu điểm, bóc tách lớp dưới thanh mạc qua nội soi, các thiết bị nội soi đại tràng và hỗ trợ mới,…

Dựa trên kinh nghiệm rộng lớn của các tác giả, cuốn sách bao gồm tất cả các khu vực của y học có ảnh hưởng tới nội soi, bao gồm tạo ảnh nội soi đại tràng ảo, giải phẫu – mô bệnh học, kỹ thuật cho các quy trình ở trẻ em và người lớn, và các khía cạnh pháp lý liên quan đến nội soi đại tràng.

List Price:

$455.95 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

TÓM TẮT

Colonoscopy: Principles and Practice 2E

Product details
Hardcover: 832 pages
Publisher: Wiley-Blackwell; 2 edition (July 20, 2009)
Language: English
ISBN-10: 1405175990
ISBN-13: 978-1405175999

Ấn bản thứ hai của cuốn sách đoạt giải này được viết bởi một số chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nội soi và soi ruột kết. Mỗi chương đã được cập nhật và 5 chương mới đã được thêm vào để bao gồm các thông tin và tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực nội soi đại tràng:

Viên nang nội soi đại tràng
Thu hẹp hình ảnh ban nhạc
Phương pháp nội soi tiêu điểm
Nội soi niêm mạc nội soi ở đại tràng
New Colonoscopes and Assist Devices
Dựa trên kinh nghiệm rộng lớn của các tác giả, nó bao trùm mọi lĩnh vực y học ảnh hưởng đến nội soi đại tràng, bao gồm thực địa, bệnh lý, kỹ thuật cho các thủ thuật cho trẻ em và người lớn và các khía cạnh pháp lý liên quan đến nội soi đại tràng.

Cuốn sách tập trung vào chăm sóc bệnh nhân, và cung cấp giải thích về cách thực hiện các thủ tục hiệu quả và tạo ra kết quả tốt nhất cho bệnh nhân của bạn. Nó phục vụ như là một hướng dẫn chi tiết của các thủ tục, minh họa rộng rãi với các sơ đồ và hình ảnh.

Cuốn sách bao gồm một trang web đồng hành với tài liệu bổ sung: một bài giảng về lịch sử nội soi đại tràng, các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia tiêu hóa nổi tiếng, các cuộc biểu tình về kỹ thuật và các trường hợp điển hình và bất thường.

Đây là một bản tóm tắt vô giá về tất cả các khía cạnh của nội soi đại tràng, phù hợp để sử dụng bởi mọi cấp độ của học viên trên toàn thế giới và một cuốn sách tham khảo cần thiết cho tất cả các cơ sở có cơ sở nội soi.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/