Tagged: Nội soi đại tràng

Đánh giá tính an toàn và hiệu quả làm sạch của hai phác đồ có sử dụng Polyethylene Glycol trong chuẩn bị đại tràng ở trẻ em

Đánh giá tính an toàn và hiệu quả làm sạch của hai phác đồ có sử dụng Polyethylene Glycol trong chuẩn bị đại tràng ở trẻ em

Đánh giá tính an toàn và hiệu quả làm sạch của hai phác đồ có sử dụng Polyethylene Glycol trong chuẩn bị đại tràng ở trẻ em.Nội soi đại tràng là một phương pháp...

TẦN SUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH

TẦN SUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH

TẦN SUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH Mở đầu: Hội chứng ruột kích thích (HCRKT) là một rối loạn chức...

Tần xuất và các yếu tố nguy cơ của polyp đại trực tràng ở bệnh nhân hội chứng ruột kích thích

Tần xuất và các yếu tố nguy cơ của polyp đại trực tràng ở bệnh nhân hội chứng ruột kích thích

Tần xuất và các yếu tố nguy cơ của polyp đại trực tràng ở bệnh nhân hội chứng ruột kích thích.Mở đầu: Hội chứng ruột kích thích (HCRKT) là một rối loạn chức năng...

Nghiên cứu ứng dụng nội soi đại tràng FICE trong chẩn đoán tổn thương đại trực tràng

Nghiên cứu ứng dụng nội soi đại tràng FICE trong chẩn đoán tổn thương đại trực tràng

Luận văn Nghiên cứu ứng dụng nội soi đại tràng FICE trong chẩn đoán tổn thương đại trực tràng.Bệnh lý đại trực tràng là bệnh lý thường gặp của đường tiêu hóa. Bệnh lý đại...

BLUMHARDT TỪ ĐIỂN BỆNH ĐA XƠ CỨNG

BLUMHARDT TỪ ĐIỂN BỆNH ĐA XƠ CỨNG.Những tiến bộ to lớn về di truyền học và miễn dịch học của bệnh đa xơ cứng trong 20 năm qua đã dẫn đến sự phát triển...

Đánh giá sự chấp nhận, hiệu quả làm sạch và tính an toàn của dung dịch sodium phosphate trong nội soi đại tràng ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương

Đánh giá sự chấp nhận, hiệu quả làm sạch và tính an toàn của dung dịch sodium phosphate trong nội soi đại tràng ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương

Luận văn Đánh giá sự chấp nhận, hiệu quả làm sạch và tính an toàn của dung dịch sodium phosphate trong nội soi đại tràng ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương.Nội...

SOI ĐẠI TRÀNG NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 2E

SOI ĐẠI TRÀNG NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 2E 2009( Colonoscopy: Principles and Practice ) Một hướng dẫn tham khảo cập nhật những tiến bộ mới nhất bao quát mọi khía cạnh của việc thực...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/