Tagged: phổi

LANGE Sinh lý bệnh Phổi lâm sàng 3e

LANGE Sinh lý bệnh Phổi lâm sàng 3e.Một cách tiếp cận dựa trên hệ thống / bệnh độc đáo để nghiên cứu sinh lý bệnh hô hấp trong mối liên quan của nó đến...

Kauczor, Cộng Hưởng từ Phổi

Kauczor, Cộng Hưởng từ Phổi ( MRI of the Lung )  Trong một thập kỷ qua những phát triển đáng kể đã đạt được trong lĩnh vực hình ảnh cộng hưởng từ (MRI), cho phép...

Giải thích các Thăm dò Phổi chức năng 3e

Giải thích các Thăm dò Phổi chức năng 3e ( Interpretation of Pulmonary Function Tests: A Practical Guide ) Trong phiên bản thứ 3, cuốn sách này hướng dẫn phương pháp thực hành thành công...

Baum Giáo trình các bệnh lý Phổi 7e

Baum Giáo trình các bệnh lý Phổi 7e ( Baum’s Textbook of Pulmonary Diseases ) Kể từ khi xuất bản đầu tiên vào năm 1965, cuốn giáo trình này đã trở thành một tham khảo...

Thực hành chẩn đoán bệnh học Phổi 2E

Thực hành chẩn đoán bệnh học Phổi ( Practical Pulmonary Pathology: A Diagnostic Approach ).Với phương pháp tiếp cận từng đoạt giải thưởng sáng tạo, ấn bản mới của Giải phẫu Bệnh học Phổi thực...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/