Tagged: tài liệu y học

Nghiên cứu vai trò của cộng hưởng từ trong chẩn đoán rò động-tĩnh mạch màng cứng nội sọ

Nghiên cứu vai trò của cộng hưởng từ trong chẩn đoán rò động-tĩnh mạch màng cứng nội sọ

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu vai trò của cộng hưởng từ trong chẩn đoán rò động-tĩnh mạch màng cứng nội sọ.Rò động-tĩnh mạch màng cứng nội sọ (Intracranial Dural Arteriovenous Fistulas:...

ĐIỀU TRỊ SỎI ĐƯỜNG MẬT TRONG GAN QUA ĐƯỜNG HẦM ỐNG KEHR BẰNG ỐNG SOI MỀM

ĐIỀU TRỊ SỎI ĐƯỜNG MẬT TRONG GAN QUA ĐƯỜNG HẦM ỐNG KEHR BẰNG ỐNG SOI MỀM

Luận án tiến sĩ y học ĐIỀU TRỊ SỎI ĐƯỜNG MẬT TRONG GAN QUA ĐƯỜNG HẦM ỐNG KEHR BẰNG ỐNG SOI MỀM.Sỏi đường mật trong gan là bệnh phổ biến ở Việt Nam và...

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI CẤU TRÚC, SIÊU CẤU TRÚC ỐNG SINH TINH, TINH TRÙNG SAU UỐNG KHANG BẢO TỬ TRÊN BỆNH NHÂN VÔ TINH

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI CẤU TRÚC, SIÊU CẤU TRÚC ỐNG SINH TINH, TINH TRÙNG SAU UỐNG KHANG BẢO TỬ TRÊN BỆNH NHÂN VÔ TINH

LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI CẤU TRÚC, SIÊU CẤU TRÚC ỐNG SINH TINH, TINH TRÙNG SAU UỐNG KHANG BẢO TỬ TRÊN BỆNH NHÂN VÔ TINH.Vô sinh...

Nghiên cứu mối tương quan giữa đặc điểm lâm sàng với một số chỉ số sinh lý nội sọ ở bệnh nhân chảy máu não 5 ngày đầu

Nghiên cứu mối tương quan giữa đặc điểm lâm sàng với một số chỉ số sinh lý nội sọ ở bệnh nhân chảy máu não 5 ngày đầu

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu mối tương quan giữa đặc điểm lâm sàng với một số chỉ số sinh lý nội sọ ở bệnh nhân chảy máu não 5 ngày đầu.Đột...

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NỘI SOI BÓNG ĐƠN TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA NGHI TẠI RUỘT NON

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NỘI SOI BÓNG ĐƠN TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA NGHI TẠI RUỘT NON

Luận án tiến sĩ y học  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NỘI SOI BÓNG ĐƠN TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA NGHI TẠI RUỘT NON.Chảy máu tiêu hóa (Gastrointestinal bleeding) là...

Nghiên cứu kết quả cắt đốt nội soi điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt đã có bíến chứng bí đái cấp tại Bệnh viện 103

Nghiên cứu kết quả cắt đốt nội soi điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt đã có bíến chứng bí đái cấp tại Bệnh viện 103

Luận văn y học Nghiên cứu kết quả cắt đốt nội soi điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt đã có bíến chứng bí đái cấp tại Bệnh viện 103 .U...

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ folat, homocystein huyết thanh và một số đa hình gen MTHFR ở phụ nữ có bất thường sinh sản

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ folat, homocystein huyết thanh và một số đa hình gen MTHFR ở phụ nữ có bất thường sinh sản

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ folat, homocystein huyết thanh và một số đa hình gen MTHFR ở phụ nữ có bất thường sinh sản. Bất...

Anderson Atlas lâm sàng Huyết học 3e 2021

Anderson Atlas lâm sàng Huyết học 3e 2021.Phiên bản thứ ba này của Anderson Huyết học Anderson nổi tiếng đã được cập nhật và sửa đổi kỹ lưỡng dựa trên các phát hiện lâm...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/