Tagged: tài liệu y học

Kết quả chuyển dây thần kinh cơ cắn trong điều trị liệt dây thần kinh mặt 0

Kết quả chuyển dây thần kinh cơ cắn trong điều trị liệt dây thần kinh mặt

Kết quả chuyển dây thần kinh cơ cắn trong điều trị liệt dây thần kinh mặt.Liệt dây thần kinh mặt làm méo miệng, nhắm mắt không kín tạo hình ảnh mất thẩm mỹ vùng...

Đặc điểm giải phẫu vi thể mối tương quan lớp cân cơ nông với nhánh trán thần kinh mặt 0

Đặc điểm giải phẫu vi thể mối tương quan lớp cân cơ nông với nhánh trán thần kinh mặt

Đặc điểm giải phẫu vi thể mối tương quan lớp cân cơ nông với nhánh trán thần kinh mặt.Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vùng mặt ngày nay đang phát triển một cách nhanh...

Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho điều dưỡng viên tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang 0

Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho điều dưỡng viên tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang

Luận văn Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho điều dưỡng viên tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang.Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con người và của...

Đánh giá mức độ đề kháng với kháng sinh của một số chủng vi khuẩn gây bệnh bằng phương pháp xác định nồng độ ức chế tối thiểu m.m 0

Đánh giá mức độ đề kháng với kháng sinh của một số chủng vi khuẩn gây bệnh bằng phương pháp xác định nồng độ ức chế tối thiểu m.m

Đánh giá mức độ đề kháng với kháng sinh của một số chủng vi khuẩn gây bệnh bằng phương pháp xác định nồng độ ức chế tối thiểu m.m.Đề kháng với kháng sinh của...

Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 0

Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.Alexander Fleming, người đầu tiên phát hiện ra penicilin năm 1928 đã đánh dấu một kỷ nguyên phát...

Nghiên cứu đặc điểm viêm lợi ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối chưa lọc máu 0

Nghiên cứu đặc điểm viêm lợi ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối chưa lọc máu

Nghiên cứu đặc điểm viêm lợi ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối chưa lọc máu.Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả chống đông màng lọc bấng enoxaparin trong ỉọc máu hấp...

Nghiên cứu sử dụng Heparin trong lọc máu liên tục 0

Nghiên cứu sử dụng Heparin trong lọc máu liên tục

Nghiên cứu sử dụng Heparin trong lọc máu liên tục.Kỹ thuật lọc máu liên tục được Kramer tiến hành lần đầu tiên vào năm1977. Kể từ đó kỹ thuật lọc máu liên tục đã...

Đánh giá hiệu quả chống đông màng lọc của Enoxaparin trong lọc máu liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch 0

Đánh giá hiệu quả chống đông màng lọc của Enoxaparin trong lọc máu liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch

Đánh giá hiệu quả chống đông màng lọc của Enoxaparin trong lọc máu liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch.Kỹ thuật lọc máu liên tục được Kramer tiến hành lần đầu tiên vào năm1977. Kể từ...