Tagged: tim mạch

Harrison-Thực hành lâm sàng Tim mạch 3e

Harrison-Thực hành lâm sàng Tim mạch 3e. Với một bộ sưu tập tuyệt vời của các chương liên quan đến bệnh tim mạch có nguồn gốc từ Nguyên lý Y học Nội khoa của...

Washington-Thực hành lâm sàng Tim mạch 3E

Washington-Thực hành lâm sàng Tim mạch 3E.Nhỏ, mạnh mẽ và đầy đủ thông tin, Washington: Thực hành lâm sàng tim mạch 3e đưa lĩnh vực bệnh tim mạch trong tầm tay bạn. Được thiết...

Hồi sức tích cực Tim mạch 2e

Hồi sức tích cực Tim mạch 2e.Các ấn bản mới của Hồi sức tích cực Tim mạch ghi chép tiến bộ trong chẩn đoán, đánh giá và điều trị bệnh nhân bị bệnh tim...

ESC Giáo trình Hình ảnh học Tim mạch 2E

ESC Giáo trình Hình ảnh học Tim mạch 2E

ESC Giáo trình Hình ảnh học Tim mạch 2E. Một tham khảo có thẩm quyền cung cấp thông tin bao quát về tất cả phương thức hình ảnh chẩn đoán – thăm dò và...

Thực Hành Bệnh Tim Mạch 2015

Thực Hành Bệnh Tim Mạch (Tải Bản 2015) Chủ biên: GS. TS. Nguyễn Lân Việt Cuốn sách được xây dựng theo phương châm ngắn gọn và dễ thực hành nhất. Là tài liệu tham...

GÂY MÊ CHO PHẪU THUẬT TIM MẠCH 3E

GÂY MÊ CHO PHẪU THUẬT TIM MẠCH 3E.Cuốn sách toàn diện này bao quát mọi khía cạnh về gây mê trong phẫu thuật tim ở người lớn và trẻ em mang đến tất cả...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/