Tagged: u cuộn cảnh

Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ của u cuộn nhĩ

Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ của u cuộn nhĩ

Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ của u cuộn nhĩ Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Lê Văn Khảng, Đàm Thủy Trang, Vũ Đăng Lưu Nội dung chính của bài...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/