Tagged: u dây thần kinh V

Nghiên cứu kết quả phẫu thuật u dây thân kinh V

Nghiên cứu kết quả phẫu thuật u dây thân kinh V

Nghiên cứu kết quả phẫu thuật u dây thân kinh V.U dây thần kinh V là khối u có nguồn gốc từ dây thần kinh V, phần lơn là u của tê bao Schwann...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/