Tagged: u nhú thực quản

Nghiên cứu hình ảnh nội soi và mô bệnh học của u nhú thực quản

Nghiên cứu hình ảnh nội soi và mô bệnh học của u nhú thực quản

Luận văn Nghiên cứu hình ảnh nội soi và mô bệnh học của u nhú thực quản.U nhú thực quản( UNTQ) là một loại u lành tính của thực quản, do sự quá sản...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/