Tagged: ung đại trực tràng

Khảo sát tỷ lệ gen CYP1A1*2B và GSTM1 ở bệnh nhân ung đại trực tràng

Khảo sát tỷ lệ gen CYP1A1*2B và GSTM1 ở bệnh nhân ung đại trực tràng

Luận văn Khảo sát tỷ lệ gen CYP1A1*2B và GSTM1 ở bệnh nhân ung đại trực tràng.Ung thư đại trực tràng (UTĐTT) là loại ung thư thường gặp ở các nước Phương Tây, đứng...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/