Tagged: ung thư tuyến giáp

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm đàn hồi mô ở bệnh nhân u tuyến giáp

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm đàn hồi mô ở bệnh nhân u tuyến giáp

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm đàn hồi mô ở bệnh nhân u tuyến giáp.Theo hiệp hội ung thư thế giới 1993, ung thư tuyến giáp chiếm 1% tất cả các loại...

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa giai đoạn sớm tại bệnh viện Nội tiết trung ương

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa giai đoạn sớm tại bệnh viện Nội tiết trung ương

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa giai đoạn sớm tại bệnh viện Nội tiết trung ương.Ung thư tuyến giáp thể biệt hoá bắt...

Nghiên cứu hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình 131I âm tính

Nghiên cứu hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình 131I âm tính

Nghiên cứu hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình 131I âm tính.Ung thư tuyến giáp (UTTG) là...

Nghiên cứu hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình 131I âm tính

Nghiên cứu hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình 131I âm tính

Nghiên cứu hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình 131I âm tính.Ung thư tuyến giáp (UTTG) là...

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị  ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại Bệnh viện Nội tiết trung ương

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại Bệnh viện Nội tiết trung ương

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị  ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại Bệnh viện Nội tiết trung ương.Ung thư tuyến giáp (UTTG)...

Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt giáp toàn bộ trong điều trị ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt giáp toàn bộ trong điều trị ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt giáp toàn bộ trong điều trị ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.Ung thư tuyến giáp (UTTG) là bệnh ác tính thường...

Nghiên  cứu  đặc  điểm  lâm  sàng, cận lâm sàng, đột biến gen BRAF V600E và kết quả điều trị ngoại khoa ung thư tuyến giáp

Nghiên  cứu  đặc  điểm  lâm  sàng, cận lâm sàng, đột biến gen BRAF V600E và kết quả điều trị ngoại khoa ung thư tuyến giáp

Nghiên  cứu  đặc  điểm  lâm  sàng, cận lâm sàng, đột biến gen BRAF V600E và kết quả điều trị ngoại khoa ung thư tuyến giáp.Theo  Hiệp  hội  bệnh  nhân  sống  sót  sau  khi  mắc  ung...

Nghiên cứu giá trị sinh thiết hạch cửa trong bệnh ung thư tuyến giáp

Nghiên cứu giá trị sinh thiết hạch cửa trong bệnh ung thư tuyến giáp

Nghiên cứu giá trị sinh thiết hạch cửa trong bệnh ung thư tuyến giáp.Ung thư tuyến giáp là bệnh hay gặp nhất trong ung thư các tuyến nội tiết, chiếm 3,6% các bệnh ung...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/