Tagged: ung thư vòm họng

MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN MICA/B VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI HPV TRONG UNG THƯ VÒM HỌNG

MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN MICA/B VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI HPV TRONG UNG THƯ VÒM HỌNG

MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN MICA/B VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI HPV TRONG UNG THƯ VÒM HỌNG Nguyễn Hoàng Việt1,2, Trần Tín Nghĩa3, Lê Văn Hưng1, Nguyễn Kim Đồng1, Nguyễn Đình Thạch4, Phạm Anh Tuấn5...

Sự phân bố các chủng Human Papilomavirus (HPV) trong ung thư vòm mũi họng

Sự phân bố các chủng Human Papilomavirus (HPV) trong ung thư vòm mũi họng

Sự phân bố các chủng Human Papilomavirus (HPV) trong ung thư vòm mũi họng Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Chủ, Phạm Lê Anh Tuấn, Tạ Thành Đạt, Nguyễn Hoàng Việt Nội dung chính của...

Một vài khía cạnh miễn dịch trong ung thư vòm họng tại Việt Nam

Một vài khía cạnh miễn dịch trong ung thư vòm họng tại Việt Nam

Tên bài báo:Một vài khía cạnh miễn dịch trong ung thư vòm họng tại Việt Nam Tác giả:    Vũ Triệu An, Phan Thị Phi Phi, Phan Thu Ánh, Văn Đình Hoa, Nguyễn Vinh Hà,...

Mối liên quan giữa ung thư vòm và tình trạng dinh dưỡng của người bệnh trong chỉ định điều trị

Mối liên quan giữa ung thư vòm và tình trạng dinh dưỡng của người bệnh trong chỉ định điều trị

Mối liên quan giữa ung thư vòm và tình trạng dinh dưỡng của người bệnh trong chỉ định điều trị.Ung thư đang trở thành yấn đề sức khoẻ mang tính chãt toan cầu với...

Phát hiện kháng nguyên virus Epstein Barr trong huyết tương bằng xét nghiệm miễn dịch gắn enzym gián tiếp (Elisa) trong chẩn đoán sớm ung thư vòm họng không biệt hóa

Phát hiện kháng nguyên virus Epstein Barr trong huyết tương bằng xét nghiệm miễn dịch gắn enzym gián tiếp (Elisa) trong chẩn đoán sớm ung thư vòm họng không biệt hóa

Phát hiện kháng nguyên virus Epstein Barr trong huyết tương bằng xét nghiệm miễn dịch gắn enzym gián tiếp (Elisa) trong chẩn đoán sớm ung thư vòm họng không biệt hóa.Ung thư vòm họng...

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và vai trò của cộng hưởng từ trước và sau điều trị ung thư vòm họng

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và vai trò của cộng hưởng từ trước và sau điều trị ung thư vòm họng

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và vai trò của cộng hưởng từ trước và sau điều trị ung thư vòm họng.Ung thư vòm họng (Nasopharyngeal carcinoma – viết tắt là NPC) là khối...

Đánh giá tác dụng điều trị đau và mất ngủ bằng điện châm ở bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn muộn

Đánh giá tác dụng điều trị đau và mất ngủ bằng điện châm ở bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn muộn

Đánh giá tác dụng điều trị đau và mất ngủ bằng điện châm ở bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn muộn.Đông Y vẫn coi ung thư như một bệnh của "Tứ chứng...

Nghiên cứu điều trị ung thư vòm họng giai đoạn III,IV (M0) bằng phối hợp hoá xạ trị gia tốc 3 chiều (3D) theo hình dạng khối u

Nghiên cứu điều trị ung thư vòm họng giai đoạn III,IV (M0) bằng phối hợp hoá xạ trị gia tốc 3 chiều (3D) theo hình dạng khối u

Luận án Nghiên cứu điều trị ung thư vòm họng giai đoạn III,IV (M0) bằng phối hợp hoá xạ trị gia tốc 3 chiều (3D) theo hình dạng khối u.Ung thư vòm họng là...

Nghiên cứu áp dụng phác đồ hóa-xạ phối hợp đồng thời điều trị ung thư vòm mũi họng tái phát tại chỗ- tại vùng

Nghiên cứu áp dụng phác đồ hóa-xạ phối hợp đồng thời điều trị ung thư vòm mũi họng tái phát tại chỗ- tại vùng

Luận án Nghiên cứu áp dụng phác đồ hóa – xạ phối hợp đồng thời điều trị ung thư vòm mũi họng tái phát tại chỗ- tại vùng.Tái phát là một trong những thất...

Nghiên cứu một số khía cạnh đáp úng miễn dịch tế bào và tìm ebv-adn tại máu ngoại vi bệnh nhân ung thư vòm mũi họng thể không biệt hóa

Nghiên cứu một số khía cạnh đáp úng miễn dịch tế bào và tìm ebv-adn tại máu ngoại vi bệnh nhân ung thư vòm mũi họng thể không biệt hóa

Luận án Nghiên cứu một số khía cạnh đáp úng miễn dịch tế bào và tìm ebv-adn tại máu ngoại vi bệnh nhân ung thư vòm mũi họng thể không biệt hóa.Ung thư vòm...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/