Tagged: vắc xin cúm

Thẩm định quy trình bất hoạt vi rút bằng formalin trong sản xuất vắc xin cúm A/H7N9

Thẩm định quy trình bất hoạt vi rút bằng formalin trong sản xuất vắc xin cúm A/H7N9

Thẩm định quy trình bất hoạt vi rút bằng formalin trong sản xuất vắc xin cúm A/H7N9 Validation of virus formalin inactivation process in A/H7N9 influenza vaccine production Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết, Lê...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/