Tagged: vận động dây thần kinh giữa

Nghiên cứu đặc điểm dẫn truyền vận động dây thần kinh giữa, trụ trên người bình thường 18-40 tuổi

Nghiên cứu đặc điểm dẫn truyền vận động dây thần kinh giữa, trụ trên người bình thường 18-40 tuổi

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm dẫn truyền vận động dây thần kinh giữa, trụ trên người bình thường 18-40 tuổi.Đo dẫn truyền vận động là một kỹ thuật giúp đánh giá chức năng...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/