Tagged: vi phẫu thu ật nang dây thanh

Nghiên cứu ứng dụng ống soi mềm trong vi phẫu thuật nang dây thanh

Nghiên cứu ứng dụng ống soi mềm trong vi phẫu thuật nang dây thanh

Luận văn thạc sĩ y học Nghiên cứu ứng dụng ống soi mềm trong vi phẫu thuật nang dây thanh.Nang dây thanh là một loại tổn thương lành tính ở lớp mô đệm, dưới...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/