THĂM DÒ ĐIỆN SINH LÝ VÀ CẮT ĐỐT QUA ỐNG THÔNG NHỊP NHANH VÒNG VÀO LẠI NÚT NHĨ THẤT BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG CÓ TẦN SỐ RADIO

THĂM DÒ ĐIỆN SINH LÝ VÀ CẮT ĐỐT QUA ỐNG THÔNG NHỊP NHANH VÒNG VÀO LẠI NÚT NHĨ THẤT BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG CÓ TẦN SỐ RADIO Hoàng Văn Sỹ1, Nguyễn Minh Kha1 TÓM … Continue reading THĂM DÒ ĐIỆN SINH LÝ VÀ CẮT ĐỐT QUA ỐNG THÔNG NHỊP NHANH VÒNG VÀO LẠI NÚT NHĨ THẤT BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG CÓ TẦN SỐ RADIO