Thực hành chẩn đoán bệnh học Phổi 2E

Thực hành chẩn đoán bệnh học Phổi ( Practical Pulmonary Pathology: A Diagnostic Approach ).Với phương pháp tiếp cận từng đoạt giải thưởng sáng tạo, ấn bản mới của Giải phẫu Bệnh học Phổi thực hành, bởi Kevin O. Leslie, MD và Mark R. Wick, MD, cung cấp hướng dẫn toàn diện, thiết thực trong việc xác định chính xác và giải thích các bệnh lý ung thư và không ung thư của phổi.

Với hàng nghìn minh họa đầy màu sắc trong suốt cuốn sách, tài nguyên “một cửa” này nắm bắt các mẫu hình thái quan trọng cho đầy đủ các điều kiện thông thường, hiếm gặp và hỗ trợ trong việc giải thích các câu đố chẩn đoán phức tạp .

Một định dạng dễ dàng tiếp cận với một “chỉ mục hình ảnh” giúp người đọc định vị hướng dẫn chẩn đoán một cách nhanh chóng cùng với nội dung và thư viện hình ảnh trực tuyến tại www.expertconsult.com.

Sách sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt các khái niệm quan trọng nhờ vào một kiểu trình bày nhất quán, cung cấp thông tin quan trọng trên mỗi bệnh và rối loạn: nguyên nhân. sinh bệnh học, biểu hiện lâm sàng, bệnh lý, chẩn đoán phân biệt.

Mô tả chính xác tất cả các bệnh ung thư hay không ung thư thường gặp của phổi, tài nguyên “một cửa” toàn diện này với phiên bản mới nhất đã được đặt tên là “Sách giáo khoa y tế của năm” do Hiệp hội Y học Hoàng gia bầu chọn vào năm 2005.

List Price:

$189.00 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Thực hành chẩn đoán bệnh học Phổi

TÓM TẮT

Practical Pulmonary Pathology: A Diagnostic Approach

Kevin O. Leslie, Mark R. Wick

Hardcover: 864 pages

Publisher: Saunders;

2 edition (May 18, 2011)

Language: English

ISBN-10: 1416057706

ISBN-13: 978-1416057703

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/