Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng một số bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân

Nhan đề: Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng một số bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại khoa huyết học truyền máu bệnh viện Bạch Mai năm 2012 – 2013

Tác giả: Hà Văn Sang
Người hướng dẫn: Nguyễn Tuấn Tùng
Từ khoá: B00195 | Chăm sóc | Điều dưỡng | Ghép tế bào gốc
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học Thăng Long

Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng một số bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại khoa huyết học truyền máu bệnh viện Bạch Mai năm 2012 – 2013, Luận văn Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng một số bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại khoa huyết học truyền máu bệnh viện Bạch Mai năm 2012 – 2013, luận văn tốt nghiệp điều dưỡng Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng một số bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại khoa huyết học truyền máu bệnh viện Bạch Mai năm 2012 – 2013, luận văn chăm sóc điều dưỡng Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng một số bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại khoa huyết học truyền máu bệnh viện Bạch Mai năm 2012 – 2013

MÃ TÀI LIỆU

 LUANVAN.2016.00154

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/