THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ THUỐC HẠ ÁP TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGOẠI TRÚ THEO HƯỚNG DẪN CỦA ESC/ESH 2018

THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ THUỐC HẠ ÁP TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGOẠI TRÚ THEO HƯỚNG DẪN CỦA ESC/ESH 2018 Chanthavong Phouvanh1, Trần Kim Trang1 TÓM TẮT : Mở đầu: Tăng huyết áp … Continue reading THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ THUỐC HẠ ÁP TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGOẠI TRÚ THEO HƯỚNG DẪN CỦA ESC/ESH 2018