TỈ LỆ NGƯỜI BỆNH BỊ CHIẾM CƯ TRỰC KHUẨN GRAM ÂM ĐƯỜNG RUỘT KHÁNG CARBAPENEM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỈ LỆ NGƯỜI BỆNH BỊ CHIẾM CƯ TRỰC KHUẨN GRAM ÂM ĐƯỜNG RUỘT KHÁNG CARBAPENEM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Võ … Continue reading TỈ LỆ NGƯỜI BỆNH BỊ CHIẾM CƯ TRỰC KHUẨN GRAM ÂM ĐƯỜNG RUỘT KHÁNG CARBAPENEM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH