Tổn thương khu trú trong gan

Tổn thương khu trú trong gan một giải thuật chẩn đoán dựa vào ánh sáng của các kỹ thuật hình ảnh thông dụng Bs. Nguyễn Quý Khoáng; BS Nguyễn Quang Trọng DOWNLOAD BÀI GIẢNG … Continue reading Tổn thương khu trú trong gan