Tổng quan về chọc rút nước ối

Tên bài báo:Tổng quan về chọc rút nước ối Tác giả:    Nguyễn Thị Diễm Vân, Lê Văn Điển Tên tạp chí:    Y học TP Hồ Chí Minh Năm xuất bản:    1996    Số:    ĐB       … Continue reading Tổng quan về chọc rút nước ối