TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 2 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 2 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường tuýp 2 tại Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2022.
Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang có phân tích thực hiện trên 245 người bệnh.
Kết quả: Đa số người bệnh được chỉ định điều trị các thuốc dạng đường uống với 78,8%, tỷ lệ chỉ định sử dụng 2 loại thuốc phối hợp là cao nhất với 46,9%. Tỷ lệ tuân thủ điều trị chung là 15,9%. Một số yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê (p<0,05) với tuân thủ điều trị chung ĐTĐ tuýp 2: tỷ lệ tuân thủ sử dụng thuốc trong điều trị của nữ cao gấp 2,22 lần so với nam. Trình độ học vấn liên quan tới tuân thủ chế độ dinh dưỡng người bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) tuýp 2. Tỷ lệ tuân thủ điều trị chung ở nhóm phát hiện bệnh từ 5 năm trở lên thấp hơn so với nhóm phát hiện bệnh dưới 5 năm; ở nhóm đã từng xảy ra biến chứng liên quan đến bệnh đái tháo đường cao hơn so với nhóm không có biến chứng (p<0,05).
Kết luận: Tỷ lệ tuân thủ điều trị của người bệnh ĐTĐ tuýp 2 vẫn còn thấp, cho thấy mức độ người bệnh không tuân thủ các chế độ điều trị đang là một thực tế đáng lo ngại. Do vậy, nhân viên y tế TTYT cần tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn cho người bệnh cũng như người nhà về chế độ dinh dưỡng, hoạt động thể lực, tự kiểm soát đường huyết tại nhà, từng bước nâng cao tỷ lệ tuân thủ chung, góp phần hạn chế các biến chứng, tử vong, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh ĐTĐ tuýp 2.

Tài liệu tham khảo
[1] Đặng Văn Bình, Thực trạng tuân thủ điều trị và yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại trạm y tế An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp năm 2016, Luận văn Thạc sĩ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, 2016.
[2] Bộ Y tế, Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường type 2”, 2020.
[3] Lê Trọng Đại, “Thực trạng tuân thủ điều trị ở người bệnh đái tháo đường type 2 và một số yếu tố ảnh hưởng tại Phòng khám đa khoa Nhân Nghĩa, Bến Cát, Bình Dương năm 2020”, Luận văn chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y tế Công cộng, 2020
[4] Lê Thị Hương Giang, Hà Văn Như, “Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị bệnh đái tháo đường type 2 của người bệnh đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện 198 năm 2013”. Tạp chí Y học thực hành, 893 (11), tr. 93-97, 2013.
[5] Nguyễn Duy Khang, Thực trạng tuân thủ điều trị và một số yếu tố ảnh hưởng của người bệnh đái tháo đường tip 2 điều trị ngoại trú tại phòng khám Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2019, Luận văn Thạc sĩ, Chuyên ngành Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế công cộng, 2019.
[6] Lê Thị Ánh Nguyệt, Tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Bệnh viện, Trường Đại học Thăng Long, 2020.
[7] Đỗ Quang Tuyển, Kiến thức, thực hành và các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Phòng khám, Bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2012, Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, 2012.
[8] Phạm Thị Kim Yến, Cao Mỹ Phượng, Thạch Thị Mỹ Phương, “Tuân thủ điều trị và yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh”. Tạp chí Nội tiết và Đái tháo đường, 46(2021), 139-145.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/