VAI TRÒ CỦA ĐẶT STENT KIM LOẠI QUA DA TRONG ĐIỀU TRỊ GIẢM NHẸ TẮC MẬT DO BỆNH ÁC TÍNH

VAI TRÒ CỦA ĐẶT STENT KIM LOẠI QUA DA TRONG ĐIỀU TRỊ GIẢM NHẸ TẮC MẬT DO BỆNH ÁC TÍNH.Tắc mật là sự tắc nghẽn của hệ thống ống mật làm ngăn chặn dòng … Continue reading VAI TRÒ CỦA ĐẶT STENT KIM LOẠI QUA DA TRONG ĐIỀU TRỊ GIẢM NHẸ TẮC MẬT DO BỆNH ÁC TÍNH