Vai trò của tương hợp HLA trong ghép thận trẻ em

Vai trò của tương hợp HLA trong ghép thận trẻ em Hoàng Thị Diễm Thúy, Trần Đình Long Ghép thận là phương pháp điều trị tối ưu trong suy thận giai đoạn cuối cho … Continue reading Vai trò của tương hợp HLA trong ghép thận trẻ em