Vai trò truyền máu trong ghép tủy xương

Tên bài báo:Vai trò truyền máu trong ghép tủy xương Tác giả:    Trần Văn Bé Tên tạp chí:    Y học Việt Nam Năm xuất bản:    1996    Số:    5    Tập:    204    Trang:    1-7 MÃ TÀI … Continue reading Vai trò truyền máu trong ghép tủy xương