Vấn đề gây mê và giải phẫu ngoài tim trên người bệnh tim mach

Tên bài báo:Vấn đề gây mê và giải phẫu ngoài tim trên người bệnh tim mạch Tác giả:    Phạm Nguyễn Vinh Tên tạp chí:    Thời sự Y dược học Năm xuất bản:    1996    Số:   … Continue reading Vấn đề gây mê và giải phẫu ngoài tim trên người bệnh tim mach