XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CÁC TÁC NHÂN VI SINH TRONG ĐÀM CỦA BỆNH NHÂN CAO TUỔI VÀO ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CÁC TÁC NHÂN VI SINH TRONG ĐÀM CỦA BỆNH NHÂN CAO TUỔI VÀO ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT Hồ Sĩ Dũng1, … Continue reading XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CÁC TÁC NHÂN VI SINH TRONG ĐÀM CỦA BỆNH NHÂN CAO TUỔI VÀO ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT