XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT LAO CỘT SỐNG NGỰC-THẮT LƯNG

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP CƠ SỞ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT LAO CỘT SỐNG NGỰC-THẮT LƯNG.Lao cột sống ngực – thắt lưng thuộc nhóm lao xương khớp, đây là bệnh khá nguy hiểm, nếu như không được phát hiện sớm và có biện pháp chữa trị đúng và kịp thời sẽ gây ra các biến chứng đi kèm. Theo thống kê, lao xương khớp chiếm khoảng35% lao ngoài phổi. Theo một số nghiên cứu cho thấy tỉ lệ lao cột sống trong nhóm lao xương khớp chiếm 25% – 87% ở các nước trên thế giới và khoảng 50-60%% tại Việt Nam, trường hợp lao thường gặp ở người bệnh từ 40 – 60 tuổi, tỉ lệ mắc ở nam và nữ gần tương đương. Có hơn 90% các tổn thương thường gặp từ đoạn cột sống ngực 8 đến thắt lưng 2. Tỉ lệ biến chứng sau mổ có thể xảy ra tuy nhiên tỉ lệ biến chứng không cao nếu người bệnh được chăm sóc trước mổ tốt.

MÃ TÀI LIỆU

 DTCCS.2022.0086

Giá :

Liên Hệ

0927.007.596


Phẫu thuật lao cột sống ngực – thắt lưng là siêu phẫu thuật, để đạt hiệu quả cao trong điều trị, không chỉ cần bác sĩ có chuyên khoa tốt mà còn đòi hỏi điều dưỡng phải có kiến thức về bệnh và kỹ năng chăm sóc người bệnh trước và sau phẫu thuật. Ngoài ra, việc chủ động trong các xử lý thông thường cho người bệnh theo đúng chức năng – nhiệm vụ của điều dưỡng cũng rất quan trọng.
Điều dưỡng là người trực tiếp chăm sóc và theo dõi người bệnh từ lúc nhập viện, tiền phẫu và hậu phẫu do đó họ là người phát hiện sớm các bất thường hay các biến chứng xảy ra trong thời gian điều trị. Hiện nay, theo hướng dẫn chăm sóc điều dưỡng đã có các quy trình chăm sóc người bệnh trước mổ và sau mổ nói chung, nhưng chưa có quy trình chuyên biệt trong chăm sóc người bệnh phẫu thuật lao cột sống ngực – thắt lưng. Nghiên cứu xây dựng “Quy trình chăm sóc người bệnh phẫu thuật lao cột sống ngực – thắt lưng” được thực hiện. Quy trình này còn là cơ sở huấn luyện đội ngũ Điều dưỡng có khả năng nhận định và xử lý trước bất thường trên người bệnh; Điều dưỡng chủ động phối hợp với bác sĩ trong việc điều trị bệnh, giảm biến chứng của phẫu thuật lao cột sống ngực – thắt lưng. Từ đó góp phần tăng hiệu quả điều trị và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và người nhà, cũng nhưmang lại uy tín cho nhân viên y tế và bệnh viện.
Lao cột sống ngực – thắt lưng là loại bệnh lý thường gặp tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, là bệnh viện tuyến cuối của chuyên ngành, cho đến nay vẫn chưa có quy trình chăm sóc chuyên khoa sâu cho bệnh lý này, việc xây dựng quy3 trình chăm sóc người bệnh lao cột sống ngực – thắt lưng là cần thiết cho khoa Cột Sống nói riêng và cho thương hiệu bệnh viện nói chung

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG ……………………………………………………………………………………… i
DANH MỤC BIỂU ĐỒ …………………………………………………………………………………. i
TÓM TẮT……………………………………………………………………………………………………. 1
ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………………… 2
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU…………………………………………………………………………… 4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ………………………………………………………….. 5
1.1 Tổng quan về lao cột sống ……………………………………………………………………. 5
1.1.1 Đại cương…………………………………………………………………………………….. 5
1.1.2 Cơ chế bệnh sinh…………………………………………………………………………… 5
1.1.3 Triệu chứng………………………………………………………………………………….. 5
1.1.4 Xét nghiệm và hình ảnh học …………………………………………………………… 6
1.1.5 Quan điểm điều trị lao cột sống hiện nay …………………………………………. 6
1.1.6 Biến chứng …………………………………………………………………………………… 6
1.2 Một số điểm lưu ý khi chăm sóc người bệnh lao cột sống ngực – thắt lưng … 7
1.2.1 Một số khái niệm ………………………………………………………………………….. 7
1.2.2 Chăm sóc người bệnh trước phẫu thuật ……………………………………………. 8
1.2.3 Chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật ………………………………………………. 8
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………….. 10
2.1 Thiết kế nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 10
2.2 Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………………………….. 10
2.3 Cỡ mẫu…………………………………………………………………………………………. 10
2.4 Phương pháp chọn mẫu ………………………………………………………………….. 10
2.5 Xử lý số liệu………………………………………………………………………………….. 10
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ ……………………………………………………………………………… 11
3.1 Đặc điểm nhân khẩu học…………………………………………………………………. 11
3.2 Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trước phẫu thuật……………………. 13
3.2.1 Chức năng hô hấp ……………………………………………………………………….. 13
3.2.2 Dinh dưỡng ………………………………………………………………………………… 13
3.2.3 Chức năng vận động ……………………………………………………………………. 14
3.2.4 Tình trạng da ………………………………………………………………………………. 14iii
3.2.5 Bệnh lý nội khoa khác …………………………………………………………………. 15
3.2.6 Một số xét nghiệm cận lâm sàng …………………………………………………… 15
3.3 Lâm sàng và cận lâm sàng sau phẫu thuật…………………………………………. 17
3.4 Xây dựng quy trình chăm sóc người bệnh phẫu thuật lao cột sống ngực –
thắt lưng…………………………………………………………………………………………………. 18
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN …………………………………………………………………………… 24
4.1 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng trên người bệnh lao cột sống ngựcthắt lưng…………………………………………………………………………………………………. 24
4.1.1 Chăm sóc người bệnh tiền phẫu…………………………………………………….. 24
4.1.2 Chăm sóc người bệnh hậu phẫu…………………………………………………….. 27
4.2 Quy trình chăm sóc………………………………………………………………………… 28
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………….. 30
KHUYẾN NGHỊ ………………………………………………………………………………………… 31
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………. 32
HÌNH ẢNH MINH HỌA …………………………………………………………………………….. 33
PHỤ LỤC ………………………………………………………………………………………………….. 3

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/