Xử lý sốc trong viêm ruột non hoại tử (Pigbel)

Tên bài báo:Xử lý sốc trong viêm ruột non hoại tử (Pigbel) Tác giả:    Đặng Phương Kiệt, Lê Thanh Hải Tên tạp chí:    Y học Việt Nam Năm xuất bản:    1991    Số:    2    Tập:   … Continue reading Xử lý sốc trong viêm ruột non hoại tử (Pigbel)