YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG THÀNH CÔNG CỦA THỞ OXY LÀM ẨM DÒNG CAO QUA CANUYN MŨI (HHFNC) TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG THÀNH CÔNG CỦA THỞ OXY LÀM ẨM DÒNG CAO QUA CANUYN MŨI (HHFNC) TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
Thanh Lê Trần 1, Ngọc Sơn Đỗ 2,, Quốc Chính Lương 3
Mục tiêu: Đánh giá các yếu tố tiên lượng thành công của kỹ thuật thở oxy làm ẩm dòng cao qua canuyn mũi (HHFNC) trên bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp so sánh trước sau trên 32 bệnh nhân đợt cấp COPD sử dụng kỹ thuật HHFNC. Kết quả: Tỷ lệ thành công với kỹ thuật HHFNC là 65,6%. Ở nhóm thành công, thông số lâm sàng (tần số tim, nhịp thở, SpO2, huyết áp) và thông số khí máu (pH, PaO2, PaO2/FiO2) cải thiện dần qua các thời điểm (p<0,001); Ở nhóm thất bại pH giảm và PaCO2 tăng có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Các thông số máy thở (Flow, FiO2) giảm ở nhóm thành công, tăng ở nhóm thất bại qua các thời điểm (p<0,001; p<0,05). PaCO2 với điểm cắt ≥62 mmHg (diện tích dưới đường cong ROC, AUC=0,8247), chỉ số HACOR với điểm cắt ≥4 (AUC=0,8636), Chỉ số ROX với điểm cắt ≥ 7,98 (AUC=0,8030), cho độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính và giá trị dự báo âm tính cao. Kết luận: Các thông số như PaCO2, chỉ số HACOR, chỉ số ROX tại thời điểm bắt đầu tiến hành thở HHFNC là những yếu tố tiên lượng thành công khi thông khí nhân tạo không xâm nhập cho bệnh nhân  đợt cấp COPD.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02978

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0927.007.596

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) là một hội  chứng  lâm  sàng  của  các  tình  trạng  hô  hấp tiến triển, suy nhược, bao gồm khí phếthũng và viêm phếquản mãn tính, được đặc trưng bởi khó thở,  hạn  chếluồng  khí  phổi,  ho  và  các  triệu chứng  khác.  Đây  là  một  mối  đe  dọa  nghiêm trọng đối  với  sức  khỏe  của  nhiều người;  với  3,2 triệu  ca  tửvong do COPD được  ghi  nhận  trên toàn  thếgiới vào năm 2015, tăng 11,6% so với con sốđược báo cáo năm 1990[1]. Các đợt kịch phát nặng cần sửdụng đến các liệu  pháp  oxy  thông  thường  trong  trường  hợp giảm oxy máu đơn thuần,  hoặc  thông  khí  xâm lấn hoặc không xâm lấn trong trường hợp ứCO2và  nhiễm  toan  hô  hấp.Trong  những năm gần đây liệu  pháp  thởoxy  làm ấm  vàẩm  dòng  cao qua canuyn mũi (HHFNC) là một phương pháp hỗtrợhô  hấp  mới được đánh giá dung nạp  tốt trong  suy  hô  hấp  cấp  giảm  oxy  làm  giảm  tỷlệđặt  nội  khí  quản ởbệnh  nhân  suy  hô  hấp  cấp. Tuy  nhiên  thực  trạng  thất  bại  khi  sửdụng  kỹthuật HHFNC vẫn chiếmtỷlệcao từ20 -40% ởbệnh nhân có bệnh lý vềđường hô hấp[2], [3], [4]. Tiên lượng sớm thành công và thất bại trong áp  dụng  kỹthuật  HHFNC ởbệnh nhân đợt  cấp COPD  có  giá  trịgiúp  nhân  viên  y  tếtránh  sựchậmtrễtrong  lựa  chọn,  điều  chỉnh  phương pháp hỗtrợhô hấp phù hợp cho bệnh nhân. Do đó, chúng tôi tiến  hành  nghiên  cứu “Yếu tố tiên lượng thành công của thở oxy làm ẩm dòng cao qua canuyn mũi  trên bệnh nhân đợt cấp  bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”với mục tiêu đánh giá các  yếu  tố tiên  lượng  kết  quả điều trị của kỹ thuật HHFNC.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/