BẢO VỆ NÃO TRONG BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT, CÁC RỐI LOẠN KHÍ SẮC VÀ NHẬN THỨC

BẢO VỆ NÃO TRONG BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT, CÁC RỐI LOẠN KHÍ SẮC VÀ NHẬN THỨC 

Bảo vệ thần kinh là một quan điểm mới lạ để điều trị các rối loạn dẫn đến thoái hóa thần kinh và khuyết tật như là một kết quả của sự suy thoái của các tế bào thần kinh do sự tự hủy diệt tế bào, stress oxy hóa, nhiễm độc và các cơ chế khác. Những cơ chế này có ý nghĩa không chỉ đối với các rối loạn thoái hóa thần kinh, mà còn cho các rối loạn tâm thần phân liệt, khí sắc và nhận thức.

Mục đích của cuốn sách này là để cung cấp một cái nhìn tổng quan và cập nhật về những nghiên cứu cơ bản và lâm sàng liên quan đến cách tiếp cận bảo vệ thần kinh, cơ chế và một số hợp chất với các thuộc tính bảo vệ thần kinh có thể đóng góp vào hiệu quả điều trị rối loạn sức khỏe tâm thần thường gặp. 

Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần đầu tiên là giới thiệu và tổng quan về các vấn đề, về khái niệm của phương pháp bảo vệ thần kinh, và một số tiến bộ sinh học thần kinh. Các chương trong phần này xem xét định nghĩa, quan điểm, và các vấn đề cung cấp một cơ sở khái niệm cho phần còn lại của cuốn sách. Ngoài ra, phần này bao gồm các chương, trong đó các tác giả trình bày và thảo luận về những phát hiện từ nghiên cứu cơ bản của cơ chế thoái hóa thần kinh có liên quan với bệnh sinh của rối loạn sức khỏe tâm thần chủ yếu. 

Phần thứ hai tập trung vào những kết quả thu được từ các thử nghiệm lâm sàng với các hợp chất bảo vệ thần kinh, và kỹ thuật điều biến thần kinh.

Năm Xuất bản:

      2011

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

BẢO VỆ NÃO TRONG BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT, CÁC RỐI LOẠN KHÍ SẮC VÀ NHẬN THỨC

TÓM TẮT

Brain Protection in Schizophrenia, Mood and Cognitive Disorders

Michael S. Ritsner

Hardcover: 661 pages

Publisher: Springer; 2010 edition (May 19, 2010)

Language: English

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/