Luận Văn Y Học Blog

ình trạng dinh dưỡng của người bệnh tim mạch trước phẫu thuật tại khoa phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2018 và yếu tố liên quan 0

ình trạng dinh dưỡng của người bệnh tim mạch trước phẫu thuật tại khoa phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2018 và yếu tố liên quan

Luận văn thạc sĩ y tế công cộng Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh tim mạch trước phẫu thuật tại khoa phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực bệnh viện Hữu nghị Việt...

Huấn luyện chức năng nuốt của bệnh nhân sau phẫu thuật cắt ung thư lưỡi, ưng thư sàn miệng, ung thư lưỡi – sàn miệng tại bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2020 – 2021 0

Huấn luyện chức năng nuốt của bệnh nhân sau phẫu thuật cắt ung thư lưỡi, ưng thư sàn miệng, ung thư lưỡi – sàn miệng tại bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2020 – 2021

Luận văn bác sĩ nội trú Huấn luyện chức năng nuốt của bệnh nhân sau phẫu thuật cắt ung thư lưỡi, ưng thư sàn miệng, ung thư lưỡi – sàn miệng tại bệnh viện Đại học...

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh sốt xuất huyết Dengue và chế tạo kháng nguyên NS1 tái tổ hợp gộp 4 týp phát hiện kháng thể kháng vi rút Dengue bằng kỹ thuật ELISA 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh sốt xuất huyết Dengue và chế tạo kháng nguyên NS1 tái tổ hợp gộp 4 týp phát hiện kháng thể kháng vi rút Dengue bằng kỹ thuật ELISA

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh sốt xuất huyết Dengue và chế tạo kháng nguyên NS1 tái tổ hợp gộp 4 týp phát...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/