Luận Văn Y Học Blog

Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến chẩn đoán muộn bệnh Kawasaki ở trẻ em tại Bệnh viện nhi trung ương 0

Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến chẩn đoán muộn bệnh Kawasaki ở trẻ em tại Bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến chẩn đoán muộn bệnh Kawasaki ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương.Kawasaki là bệnh sốt có phát ban cấp tính, thường gặp ở trẻ...

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TÁO BÓN 0

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TÁO BÓN

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TÁO BÓN Hà Văn Thiệu* TÓM TẮT : Táo bón chức năng là một vấn đề phổ biến ở trẻ em trên toàn thế giới, với tỷ...

BỆNH TỰ MIỄN VÀ SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT 0

BỆNH TỰ MIỄN VÀ SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT

BỆNH TỰ MIỄN VÀ SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT Nguyễn Minh Tuấn* TÓM TẮT : Bệnh nhân suy giảm miễn dịch tiên phát (SGMDTP) có những rối loạn về điều hòa miễn dịch...

VAI TRÒ CỦA IMMUNOGLOBULINE TRONG BỆNH TỰ MIỄN VÀ GHÉP TẠNG 0

VAI TRÒ CỦA IMMUNOGLOBULINE TRONG BỆNH TỰ MIỄN VÀ GHÉP TẠNG

VAI TRÒ CỦA IMMUNOGLOBULINE TRONG BỆNH TỰ MIỄN VÀ GHÉP TẠNG Hoàng Thị Diễm Thúy* TÓM TẮT : Immune globuline (IG) được biết đến từ cuối thế kỷ 19 với vai trò hỗ trợ...

ĐỘNG KINH Ở TRẺ SỐT CO GIẬT: CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG ĐỘNG KINH 0

ĐỘNG KINH Ở TRẺ SỐT CO GIẬT: CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG ĐỘNG KINH

ĐỘNG KINH Ở TRẺ SỐT CO GIẬT: CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG ĐỘNG KINH Bùi Hiếu Anh*, Lê Thị Khánh Vân**, Nguyễn Lê Trung Hiếu*** TÓM TẮT : Mục tiêu: Nghiên cứu của chúng tôi...

Một số dặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân điều trị ARV tại các bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 năm 2016 0

Một số dặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân điều trị ARV tại các bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 năm 2016

Một số dặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân điều trị ARV tại các bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 năm 2016.Kể từ khi ca bệnh đầu...

Một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân điều trị ARV tại bệnh viện nhi trung ương năm 2015 0

Một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân điều trị ARV tại bệnh viện nhi trung ương năm 2015

Một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân điều trị ARV tại bệnh viện nhi trung ương năm 2015.HIV/AIDS  hiện  vẫn đang là  một trong những  nguyên nhân hàng...

Nhận xét một số khía cạnh chất lượng cuộc sống bệnh nhân HIV/AIDS điều trị nội trú tại bệnh viện nhiệt đới trung ương 0

Nhận xét một số khía cạnh chất lượng cuộc sống bệnh nhân HIV/AIDS điều trị nội trú tại bệnh viện nhiệt đới trung ương

Nhận xét một số khía cạnh chất lượng cuộc sống bệnh nhân HIV/AIDS điều trị nội trú tại bệnh viện nhiệt đới trung ương.Cho đến nay, HIV/AIDS không còn là vấn đề xa lạ...

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở trẻ em từ 1-24 tháng bị viêm phổi tại bệnh viện nhi trung ương 0

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở trẻ em từ 1-24 tháng bị viêm phổi tại bệnh viện nhi trung ương

 Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở trẻ em từ 1-24 tháng bị viêm phổi tại bệnh viện nhi trung ương.Từ nhiều năm nay, suy dinh dƣỡng (SDD) ở trẻ em...