Category: Sách y học

0

HƯỚNG DẪN LÂM SÀNG TIM MẠCH 5E 2018

HƯỚNG DẪN LÂM SÀNG TIM MẠCH 5E 2018. Với sự sửa đổi và cập nhật triệt để, hướng dẫn bỏ túi này là chuyển thể của sách giáo khoa Topol tim mạch học, ấn...

Abeloff Ung thư học lâm sàng 6E 2019

Abeloff Ung thư học lâm sàng 6E 2019.Dễ dàng tiếp cận và tập trung vào thực hành lâm sàng, Ung thư học lâm sàng của Abeloff, Phiên bản thứ 6, bao gồm những tiến...

WINTROBE HUYẾT HỌC LÂM SÀNG 14E 2018

WINTROBE HUYẾT HỌC LÂM SÀNG 14E 2018.Với phiên bản thứ 14 của Huyết học lâm sàng của Wintrobe, phiên bản mới này một lần nữa là cầu nối khoảng cách giữa thực hành lâm...

Bệnh học Tai mũi họng-Đầu mặt cổ

Bệnh học Tai mũi họng-Đầu mặt cổ Tác giả: GS.TS. Ngô Ngọc Liễn Cuốn Bệnh học Tai Mũi Họng và Đầu Mặt Cổ được dựa trên cơ sở cuốn Bệnh học Tai Mũi Họng (Nhà...