Category: Sách y học

0

Đái tháo đường và bệnh thận 2E 2022

Đái tháo đường và bệnh thận 2E 2022. Cuốn sách này cung cấp một nguồn tài liệu ngắn gọn nhưng toàn diện về Bệnh thận Đái tháo đường. Tương tự như ấn bản trước, cuốn...

0

Atlas Gây tê vùng của Brown 6E 2021

Atlas Gây tê vùng của Brown 6E 2021.Được tin cậy bởi các bác sĩ gây mê, kỹ thuật viên gây mê và chuyên gia quản lý đau thông qua năm phiên bản nổi bật,...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/