Category: Sách y học

0

Hướng dẫn gây mê nhi khoa 2e 2020

Hướng dẫn gây mê nhi khoa 2e 2020.Ấn bản thứ hai của cuốn sách thành công “Hướng dẫn gây mê nhi khoa” cung cấp một cách tiếp cận thực tế về gây mê trẻ...

0

Cẩm nang Ung thư học ngoại khoa 3E 2020

Cẩm nang Ung thư học ngoại khoa 3E 2020.Cuốn cẩm nang xuất bản lần thứ ba này cung cấp một đánh giá toàn diện, sâu sắc, dựa trên bằng chứng về bệnh ngoại khoa...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/