Category: Sách y học

0

Phẫu thuật Nhi khoa 7e, Toàn tập 2016

Phẫu thuật Nhi khoa 7e, Toàn tập 2016. Phẫu thuật Nhi khoa, Phiên bản thứ 7 – được biên tập bởi Arnold G. Coran, Anthony Caldamone, N. Scott Adzick, Thomas M. Krummel, Jean-Martin Laberge...

0

Mẹo và các kỹ năng ngoại khoa

Mẹo và các kỹ năng ngoại khoa.Kinh nghiệm & Kỹ năng Ngoại khoa là cuốn sách thú vị được viết bởi bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo hàng đầu, tiến sĩ...

0

Siêu âm lâm sàng toàn tập 3E 2016

Siêu âm lâm sàng toàn tập 3E 2016.Siêu âm lâm sàng đã được chỉnh sửa và cập nhật kỹ lưỡng bởi một nhóm biên tập hoàn toàn mới để kết hợp các công nghệ...