Category: Uncategorized

Nhóm huyết thanh và tình hình kháng kháng sinh của Neisseria Meningitidis trên tân binh

Nhóm huyết thanh và tình hình kháng kháng sinh của Neisseria Meningitidis trên tân binh

Nhóm huyết thanh và tình hình kháng kháng sinh của Neisseria Meningitidis trên tân binh tại một số doanh trại quân đội khu vực phía Nam năm 2012 – 2014 Tác giả: Phạm Thị...