Category: Uncategorized

Quản lý điều trị dị tật bàn chân khoèo ở trẻ em tại Việt Nam bằng phương pháp Ponseti

Quản lý điều trị dị tật bàn chân khoèo ở trẻ em tại Việt Nam bằng phương pháp Ponseti

Tên bài báo:Quản lý điều trị dị tật bàn chân khoèo ở trẻ em tại Việt Nam bằng phương pháp Ponseti Tác giả:    Angela M. Evans, Đỗ Văn Thanh Tên tạp chí:    Y học...

NGHIÊN CỨU THAY ĐỔI BẢN ĐỒ GIÁC MẠC TRÊN NHỮNG MẮT SAU ĐẶT KÍNH GLOBAL-OK VISION ÁP TRÒNG BAN ĐÊM ĐIỀU CHỈNH TẬT KHÚC XẠ

NGHIÊN CỨU THAY ĐỔI BẢN ĐỒ GIÁC MẠC TRÊN NHỮNG MẮT SAU ĐẶT KÍNH GLOBAL-OK VISION ÁP TRÒNG BAN ĐÊM ĐIỀU CHỈNH TẬT KHÚC XẠ

NGHIÊN CỨU THAY ĐỔI BẢN ĐỒ GIÁC MẠC TRÊN NHỮNG MẮT SAU ĐẶT KÍNH GLOBAL-OK VISION ÁP TRÒNG BAN ĐÊM ĐIỀU CHỈNH TẬT KHÚC XẠ.Bản đồ giác mạc thể hiện các thông số cho...

Nhóm huyết thanh và tình hình kháng kháng sinh của Neisseria Meningitidis trên tân binh

Nhóm huyết thanh và tình hình kháng kháng sinh của Neisseria Meningitidis trên tân binh

Nhóm huyết thanh và tình hình kháng kháng sinh của Neisseria Meningitidis trên tân binh tại một số doanh trại quân đội khu vực phía Nam năm 2012 – 2014 Tác giả: Phạm Thị...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/