Category: Tạp chí y học

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ DOPAMIN DỊCH NÃO TUỶ Ở BỆNH NHÂN PARKINSON

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ DOPAMIN DỊCH NÃO TUỶ Ở BỆNH NHÂN PARKINSON

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ DOPAMIN DỊCH NÃO TUỶ Ở BỆNH NHÂN PARKINSON Nguyễn Hữu Quang1, Nhữ Đình Sơn2, Hoàng Thị Dung2 Trịnh Văn Quỳnh2, Nguyễn Đức Thuận2 TÓM TẮT Mục tiêu: Xác định nồng...

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ CỦA MDS COLLAGEN TRÊN BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ CỦA MDS COLLAGEN TRÊN BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ CỦA MDS COLLAGEN TRÊN BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG Nguyễn Đức Thuận1, Dương Tạ Hải Ninh1, Nguyễn Hữu Quang2 TÓM TẮT...

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM T-SCORE TRONG TIÊN LƯỢNG XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM T-SCORE TRONG TIÊN LƯỢNG XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM T-SCORE TRONG TIÊN LƯỢNG XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG Phạm Văn Thành1, Đào Đức Tiến2, Dương Quang Huy1 TÓM TẮT Mục tiêu: Xác...

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG KÍCH THƯỚC DƯỚI 10 MM VÀ CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN POLYP U TUYẾN TRÊN NỘI SOI ÁNH SÁNG TRẮNG

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG KÍCH THƯỚC DƯỚI 10 MM VÀ CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN POLYP U TUYẾN TRÊN NỘI SOI ÁNH SÁNG TRẮNG

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG KÍCH THƯỚC DƯỚI 10 MM VÀ CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN POLYP U TUYẾN TRÊN NỘI SOI ÁNH SÁNG TRẮNG Huỳnh...

MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ PHÂN ĐOẠN TIỂU CẦU CHƯA TRƯỞNG THÀNH VÀ MỨC ĐỘ NẶNG CỦA ĐÔNG MÁU RẢI RÁC TRONG LÒNG MẠCH Ở BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT

MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ PHÂN ĐOẠN TIỂU CẦU CHƯA TRƯỞNG THÀNH VÀ MỨC ĐỘ NẶNG CỦA ĐÔNG MÁU RẢI RÁC TRONG LÒNG MẠCH Ở BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT

MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ PHÂN ĐOẠN TIỂU CẦU CHƯA TRƯỞNG THÀNH VÀ MỨC ĐỘ NẶNG CỦA ĐÔNG MÁU RẢI RÁC TRONG LÒNG MẠCH Ở BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT Tạ Anh Tuấn1,Trịnh...

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỬ VONG Ở TRẺ BỊ NGỘ ĐỘC CẤP TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỬ VONG Ở TRẺ BỊ NGỘ ĐỘC CẤP TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỬ VONG Ở TRẺ BỊ NGỘ ĐỘC CẤP TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 Tạ Anh Tuấn1, Nguyễn Tân Hùng1 TÓM TẮT...

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ HỆ VI TỰ NHŨ HÓA CHỨA DICLOFENAC

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ HỆ VI TỰ NHŨ HÓA CHỨA DICLOFENAC

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ HỆ VI TỰ NHŨ HÓA CHỨA DICLOFENAC Nguyễn Mạnh Huy1, Trần Thị Bích Hiền1, Nguyễn Đăng Thoại1 TÓM TẮT Mục tiêu: Khảo sát lựa chọn được công thức bào chế...

ĐẶC ĐIỂM CÁC BIẾN CHỨNG VÀ TỶ LỆ TỬ VONG TRÊN TRẺ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH SAU PHẪU THUẬT KASAI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2018

ĐẶC ĐIỂM CÁC BIẾN CHỨNG VÀ TỶ LỆ TỬ VONG TRÊN TRẺ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH SAU PHẪU THUẬT KASAI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2018

ĐẶC ĐIỂM CÁC BIẾN CHỨNG VÀ TỶ LỆ TỬ VONG TRÊN TRẺ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH SAU PHẪU THUẬT KASAI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2018. Đặng Trần...

ĐẶC ĐIỂM VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRUNG BÌNH Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ VỚI KHÍ DUNG NƯỚC MUỐI ƯU TRƯƠNG NATRI CLORUA

ĐẶC ĐIỂM VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRUNG BÌNH Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ VỚI KHÍ DUNG NƯỚC MUỐI ƯU TRƯƠNG NATRI CLORUA

ĐẶC ĐIỂM VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRUNG BÌNH Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ VỚI KHÍ DUNG NƯỚC MUỐI ƯU TRƯƠNG NATRI CLORUA 3% VÀ SALBUTAMOL TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 Nguyễn Ngọc Phúc*,...

ĐÁNH GIÁ ĐAU ĐẦU SAU CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY TRÊN TRẺ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHIỄM-BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

ĐÁNH GIÁ ĐAU ĐẦU SAU CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY TRÊN TRẺ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHIỄM-BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

ĐÁNH GIÁ ĐAU ĐẦU SAU CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY TRÊN TRẺ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHIỄM-BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 Nguyễn Lê Anh Tú*, Nguyễn An Nghĩa* TÓM TẮT : Mở đầu: Đau...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/