Category: Tạp chí y học

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TÁO BÓN 0

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TÁO BÓN

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TÁO BÓN Hà Văn Thiệu* TÓM TẮT : Táo bón chức năng là một vấn đề phổ biến ở trẻ em trên toàn thế giới, với tỷ...

BỆNH TỰ MIỄN VÀ SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT 0

BỆNH TỰ MIỄN VÀ SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT

BỆNH TỰ MIỄN VÀ SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT Nguyễn Minh Tuấn* TÓM TẮT : Bệnh nhân suy giảm miễn dịch tiên phát (SGMDTP) có những rối loạn về điều hòa miễn dịch...

VAI TRÒ CỦA IMMUNOGLOBULINE TRONG BỆNH TỰ MIỄN VÀ GHÉP TẠNG 0

VAI TRÒ CỦA IMMUNOGLOBULINE TRONG BỆNH TỰ MIỄN VÀ GHÉP TẠNG

VAI TRÒ CỦA IMMUNOGLOBULINE TRONG BỆNH TỰ MIỄN VÀ GHÉP TẠNG Hoàng Thị Diễm Thúy* TÓM TẮT : Immune globuline (IG) được biết đến từ cuối thế kỷ 19 với vai trò hỗ trợ...

ĐỘNG KINH Ở TRẺ SỐT CO GIẬT: CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG ĐỘNG KINH 0

ĐỘNG KINH Ở TRẺ SỐT CO GIẬT: CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG ĐỘNG KINH

ĐỘNG KINH Ở TRẺ SỐT CO GIẬT: CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG ĐỘNG KINH Bùi Hiếu Anh*, Lê Thị Khánh Vân**, Nguyễn Lê Trung Hiếu*** TÓM TẮT : Mục tiêu: Nghiên cứu của chúng tôi...

Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh tại BV E năm 2016-2017 0

Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh tại BV E năm 2016-2017

Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh tại BV E năm 2016-2017.Mỏ đầu: Truyền thông GDSK đóng vai trò rất quan...

Thực trạng hoạt dộng truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh không lây nhiễm tại tuyến xã của huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang năm 2016 0

Thực trạng hoạt dộng truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh không lây nhiễm tại tuyến xã của huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang năm 2016

Thực trạng hoạt dộng truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh không lây nhiễm tại tuyến xã của huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang năm 2016.Nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin...

Nghiên cứu hiệu quả truyền thông giáo dục sức khỏe đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng 0

Nghiên cứu hiệu quả truyền thông giáo dục sức khỏe đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng

Nghiên cứu hiệu quả truyền thông giáo dục sức khỏe đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng.Đặt vấn đê: Bệnh phổi tẳc nghẽn mạn tính (BPTNMT)...

KHẢ NĂNG DUY TRÌ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA PHÒNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM 0

KHẢ NĂNG DUY TRÌ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA PHÒNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM

KHẢ NĂNG DUY TRÌ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA PHÒNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM .Căn cứ Quyết định số...

Thực trạng truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản tại hai huyện Muờng Chà và Tuần Giáo tỉnh Điện Biên 0

Thực trạng truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản tại hai huyện Muờng Chà và Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

Thực trạng truyền thông giằo dục sức khỏe sinh sản tại hai huyện Muờng Chà và Tuần Giáo tỉnh Điện Biên.Truyền thông chăm sóc súc khỏe sinh sản cho phụ nư có vai trò...

Tiếp cận truyền thông về ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe của người dân tại một số xã, tỉnh Hà Nam, năm 2015 0

Tiếp cận truyền thông về ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe của người dân tại một số xã, tỉnh Hà Nam, năm 2015

Tiếp cận truyền thông về ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe của người dân tại một số xã, tỉnh Hà Nam, năm 2015.Nghiên cứu mô tà cắt ngang tiến hành trên...