Category: Tạp chí y học

TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT MẠCH MÁU TRONG CẮT GAN 0

TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT MẠCH MÁU TRONG CẮT GAN

TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT MẠCH MÁU TRONG CẮT GAN Ninh Việt Khải1; Chu Minh Phúc1 TÓM TẮT Kiểm soát và giảm lượng máu mất trong mổ là một trong những yếu tố then...

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ U TUYẾN ỨC CÓ NHƯỢC CƠ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 0

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ U TUYẾN ỨC CÓ NHƯỢC CƠ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ U TUYẾN ỨC CÓ NHƯỢC CƠ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 Lê Việt Anh1;...

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY MẤT VỮNG C1-C2 DO CHẤN THƯƠNG BẰNG VÍT KHỐI BÊN C1 VÀ CHÂN CUNG C2 KẾT HỢP GHÉP XƯƠNG ĐỒNG LOẠI 0

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY MẤT VỮNG C1-C2 DO CHẤN THƯƠNG BẰNG VÍT KHỐI BÊN C1 VÀ CHÂN CUNG C2 KẾT HỢP GHÉP XƯƠNG ĐỒNG LOẠI

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY MẤT VỮNG C1-C2 DO CHẤN THƯƠNG BẰNG VÍT KHỐI BÊN C1 VÀ CHÂN CUNG C2 KẾT HỢP GHÉP XƯƠNG ĐỒNG LOẠI Kiều Viết Trung1; Vũ Văn Hòe2...

ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN U TUYẾN YÊN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG GAMMA KNIFE TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 0

ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN U TUYẾN YÊN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG GAMMA KNIFE TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN U TUYẾN YÊN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG GAMMA KNIFE TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY Nguyễn Văn Đô1; Vũ Văn Hòe2 Nguyễn...

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỆNH SÂU RĂNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG CỦA NHÓM SINH VIÊN HỌC VIỆN QUÂN Y 0

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỆNH SÂU RĂNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG CỦA NHÓM SINH VIÊN HỌC VIỆN QUÂN Y

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỆNH SÂU RĂNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG CỦA NHÓM SINH VIÊN HỌC VIỆN QUÂN Y Đinh Viết Thắng1; Nguyễn...

TẮC RUỘT DO DỤNG CỤ TỬ CUNG LẠC CHỖ VÀO TRONG Ổ BỤNG: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 0

TẮC RUỘT DO DỤNG CỤ TỬ CUNG LẠC CHỖ VÀO TRONG Ổ BỤNG: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

TẮC RUỘT DO DỤNG CỤ TỬ CUNG LẠC CHỖ VÀO TRONG Ổ BỤNG: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 Hồ Chí Thanh1; Đặng Việt Dũng*; Nguyễn Văn Thành1 TÓM TẮT...

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN NỐT MỜ ĐƠN ĐỘC TẠI PHỔI 0

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN NỐT MỜ ĐƠN ĐỘC TẠI PHỔI

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN NỐT MỜ ĐƠN ĐỘC TẠI PHỔI Đào Ngọc Bằng1; Tạ Bá Thắng1; Đỗ Quyết2 TÓM TẮT Một nốt mờ đơn độc tại phổi là một vấn đề thường gặp trong...

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG DỊ ỨNG THỨC ĂN Ở TRẺ EM 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG DỊ ỨNG THỨC ĂN Ở TRẺ EM

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG DỊ ỨNG THỨC ĂN Ở TRẺ EM Lê Thị Minh Hương, Ngũ Thị Lê Vinh, Thục Thanh Huyền, Lê Thanh Hải, Nguyễn Ngọc Qùynh Lê, Lê Thị Thu Hương,...

Kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu thuật tại Viện Chấn thương-Chỉnh hình, Bệnh viện TƯQĐ 108 0

Kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu thuật tại Viện Chấn thương-Chỉnh hình, Bệnh viện TƯQĐ 108

Tên bài báo:Kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu thuật tại Viện Chấn thương-Chỉnh hình, Bệnh viện TƯQĐ 108 Tác giả:    Nguyễn Việt Tiến Tên tạp chí:    Y học thực hành Năm xuất...

Góp phần nghiên cứu thành phần ancaloid cây cà độc dược (Datura metel L.) họ cà (Solanacea) 0

Góp phần nghiên cứu thành phần ancaloid cây cà độc dược (Datura metel L.) họ cà (Solanacea)

Tên bài báo:Góp phần nghiên cứu thành phần ancaloid cây cà độc dược (Datura metel L.) họ cà (Solanacea) Tác giả:    Nguyễn Văn Đàn, Phạm Đình Sửu, Trịnh Gia Ân Tên tạp chí:    Dược...