Category: Tạp chí y học

TẦN SUẤT NHÂN GIÁP Ở NGƯỜI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM 0

TẦN SUẤT NHÂN GIÁP Ở NGƯỜI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

TẦN SUẤT NHÂN GIÁP Ở NGƯỜI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM Lê Hoàng Bảo1, Hoàng Khánh Chi1, Thái Thanh Trúc2, Nguyễn Hữu Thịnh3, Trần Quang...

KHẢO SÁT BẤT THƯỜNG PHÂN TỬ TRONG BỆNH LÝ THIỂU SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH 0

KHẢO SÁT BẤT THƯỜNG PHÂN TỬ TRONG BỆNH LÝ THIỂU SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH

KHẢO SÁT BẤT THƯỜNG PHÂN TỬ TRONG BỆNH LÝ THIỂU SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH Lê Gia Hoàng Linh1, Lâm Văn Hoàng2, Đỗ Đức Minh1 TÓM TẮT : Mục tiêu: Thiểu sản thượng thận...

MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN THỂ GEN ADIPOQ rs266729 VÀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM 0

MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN THỂ GEN ADIPOQ rs266729 VÀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM

MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN THỂ GEN ADIPOQ rs266729 VÀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM Mã Tùng Phát1, Steven Truong2, Hoàng Khánh Chi3, Lê Hoàng Bảo3, Đinh Ngô Tất...

MỐI LIÊN HỆ GIỮA ĐỘT BIẾN GEN PROC VÀ NỒNG ĐỘ PROTEIN C HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU VÔ CĂN 0

MỐI LIÊN HỆ GIỮA ĐỘT BIẾN GEN PROC VÀ NỒNG ĐỘ PROTEIN C HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU VÔ CĂN

MỐI LIÊN HỆ GIỮA ĐỘT BIẾN GEN PROC VÀ NỒNG ĐỘ PROTEIN C HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU VÔ CĂN Đỗ Đức Minh1 TÓM TẮT : Mục tiêu: Yếu...

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CÓ TÁI SỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG ALBUMIN TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI 0

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CÓ TÁI SỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG ALBUMIN TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CÓ TÁI SỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG ALBUMIN TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT...

SUY GIẢM BIẾN DẠNG CƠ TIM TRÊN SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP 0

SUY GIẢM BIẾN DẠNG CƠ TIM TRÊN SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP

SUY GIẢM BIẾN DẠNG CƠ TIM TRÊN SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP Nguyễn Hoài Thanh1, Phan Văn Thuận1, Lê Minh Khôi1,2 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Siêu âm...

KHẢO SÁT CHỈ SỐ HUYẾT ÁP CỔ CHÂN-CÁNH TAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO HUYẾT ÁP TỰ ĐỘNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 0

KHẢO SÁT CHỈ SỐ HUYẾT ÁP CỔ CHÂN-CÁNH TAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO HUYẾT ÁP TỰ ĐỘNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2

KHẢO SÁT CHỈ SỐ HUYẾT ÁP CỔ CHÂN-CÁNH TAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO HUYẾT ÁP TỰ ĐỘNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Phan Thanh Hải Nam1, Phạm Như Hảo1, Nguyễn Thy...

TỶ LỆ SA SÚT TRÍ TUỆ THEO THANG ĐIỂM MMSE Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI PHÒNG KHÁM LÃO KHOA BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƢỢC TP. HỒ CHÍ MINH 0

TỶ LỆ SA SÚT TRÍ TUỆ THEO THANG ĐIỂM MMSE Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI PHÒNG KHÁM LÃO KHOA BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƢỢC TP. HỒ CHÍ MINH

TỶ LỆ SA SÚT TRÍ TUỆ THEO THANG ĐIỂM MMSE Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI PHÒNG KHÁM LÃO KHOA BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƢỢC TP. HỒ CHÍ MINH Trịnh Thị Bích Hà1,2,...

TIÊN LƯỢNG NGẮN HẠN Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI NHỒI MÁU CƠ TIM KHÔNG ST CHÊNH LÊN CÓ SUY GIẢM HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG CƠ BẢN TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 0

TIÊN LƯỢNG NGẮN HẠN Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI NHỒI MÁU CƠ TIM KHÔNG ST CHÊNH LÊN CÓ SUY GIẢM HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG CƠ BẢN TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

TIÊN LƯỢNG NGẮN HẠN Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI NHỒI MÁU CƠ TIM KHÔNG ST CHÊNH LÊN CÓ SUY GIẢM HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG CƠ BẢN TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT Trần Quốc Tuấn1,...

BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ SINH HỌC LOẠI COREVALVE EVOLUTE R QUA ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH CẢNH Ở BỆNH NHÂN HẸP KHÍT VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 0

BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ SINH HỌC LOẠI COREVALVE EVOLUTE R QUA ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH CẢNH Ở BỆNH NHÂN HẸP KHÍT VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ

BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ SINH HỌC LOẠI COREVALVE EVOLUTE R QUA ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH CẢNH Ở BỆNH NHÂN HẸP KHÍT VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ DO THOÁI HÓA KÈM...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/