Category: Tạp chí y học

ĐẶC ĐIỂM CÁC BIẾN CHỨNG VÀ TỶ LỆ TỬ VONG TRÊN TRẺ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH SAU PHẪU THUẬT KASAI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2018

ĐẶC ĐIỂM CÁC BIẾN CHỨNG VÀ TỶ LỆ TỬ VONG TRÊN TRẺ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH SAU PHẪU THUẬT KASAI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2018

ĐẶC ĐIỂM CÁC BIẾN CHỨNG VÀ TỶ LỆ TỬ VONG TRÊN TRẺ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH SAU PHẪU THUẬT KASAI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2018. Đặng Trần...

ĐẶC ĐIỂM VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRUNG BÌNH Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ VỚI KHÍ DUNG NƯỚC MUỐI ƯU TRƯƠNG NATRI CLORUA

ĐẶC ĐIỂM VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRUNG BÌNH Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ VỚI KHÍ DUNG NƯỚC MUỐI ƯU TRƯƠNG NATRI CLORUA

ĐẶC ĐIỂM VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRUNG BÌNH Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ VỚI KHÍ DUNG NƯỚC MUỐI ƯU TRƯƠNG NATRI CLORUA 3% VÀ SALBUTAMOL TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 Nguyễn Ngọc Phúc*,...

ĐÁNH GIÁ ĐAU ĐẦU SAU CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY TRÊN TRẺ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHIỄM-BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

ĐÁNH GIÁ ĐAU ĐẦU SAU CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY TRÊN TRẺ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHIỄM-BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

ĐÁNH GIÁ ĐAU ĐẦU SAU CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY TRÊN TRẺ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHIỄM-BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 Nguyễn Lê Anh Tú*, Nguyễn An Nghĩa* TÓM TẮT : Mở đầu: Đau...

ĐẶC ĐIỂM BỆNH THỦY ĐẬU Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHIỄM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ THÁNG 09/2015 ĐẾN THÁNG 03/2018

ĐẶC ĐIỂM BỆNH THỦY ĐẬU Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHIỄM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ THÁNG 09/2015 ĐẾN THÁNG 03/2018

ĐẶC ĐIỂM BỆNH THỦY ĐẬU Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHIỄM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ THÁNG 09/2015 ĐẾN THÁNG 03/2018 Nguyễn An Nghĩa*, Hourt Bora* TÓM TẮT : Đặt vấn đề: Thủy...

HIỆU QUẢ ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG PARACETAMOL Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG

HIỆU QUẢ ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG PARACETAMOL Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG

HIỆU QUẢ ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG PARACETAMOL Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG Nguyễn Phan Minh Nhật*, Vũ Minh Phúc**, Nguyễn Thu Tịnh* TÓM TẮT : Mở đầu: Tồn tại ống động mạch...

GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM NHIỀU THỜI ĐIỂM TRONG TIÊN ĐOÁN SỐC SỐT XUẤT HUYẾT

GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM NHIỀU THỜI ĐIỂM TRONG TIÊN ĐOÁN SỐC SỐT XUẤT HUYẾT

GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM NHIỀU THỜI ĐIỂM TRONG TIÊN ĐOÁN SỐC SỐT XUẤT HUYẾT Nguyễn Hữu Bảo Hân*, Nguyễn Huy Luân TÓM TẮT : Mở đầu: Siêu âm bụng và ngực đánh giá...

CÁC BỆNH LÝ LIÊN QUAN GIẢM BA DÒNG TẾ BÀO MÁU QUA KHẢO SÁT TỦY ĐỒ TẠI KHOA HUYẾT HỌC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG

CÁC BỆNH LÝ LIÊN QUAN GIẢM BA DÒNG TẾ BÀO MÁU QUA KHẢO SÁT TỦY ĐỒ TẠI KHOA HUYẾT HỌC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG

CÁC BỆNH LÝ LIÊN QUAN GIẢM BA DÒNG TẾ BÀO MÁU QUA KHẢO SÁT TỦY ĐỒ TẠI KHOA HUYẾT HỌC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 7/2017 – 5/2018: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HUYẾT...

VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 Nguyễn Tố Na*, Phạm Diệp Thùy Dương** TÓM TẮT : Đặt vấn đề: Viêm phổi liên quan...

YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỬ VONG Ở TRẺ SƠ SINH DỊ TẬT TEO HỖNG-HỒI TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỬ VONG Ở TRẺ SƠ SINH DỊ TẬT TEO HỖNG-HỒI TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỬ VONG Ở TRẺ SƠ SINH DỊ TẬT TEO HỖNG-HỒI TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 Giang Trần Phương Linh*, Võ Thị Thật*, Phạm Diệp Thùy Dương** TÓM...

BIẾN CHỨNG CẤP TÍNH Ở BỆNH NHI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 1 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 12/ 2017 ĐẾN THÁNG 05/ 2018

BIẾN CHỨNG CẤP TÍNH Ở BỆNH NHI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 1 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 12/ 2017 ĐẾN THÁNG 05/ 2018

BIẾN CHỨNG CẤP TÍNH Ở BỆNH NHI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 1 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 12/ 2017 ĐẾN THÁNG 05/ 2018 Lương Thị Mỹ Tín*, Huỳnh Thị Vũ Quỳnh*,...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/