Category: Tạp chí y học

KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VỚI NỒNG ĐỘ CYTOKIN TRONG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM

KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VỚI NỒNG ĐỘ CYTOKIN TRONG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM

KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VỚI NỒNG ĐỘ CYTOKIN TRONG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM Trần Thanh Hải*, Tạ Văn Trầm** TÓM TẮT Mục tiêu: Xác định...

TỶ LỆ BỆNH SẠM DA NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI 2 CÔNG TY XĂNG DẦU, TP. HỒ CHÍ MINH

TỶ LỆ BỆNH SẠM DA NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI 2 CÔNG TY XĂNG DẦU, TP. HỒ CHÍ MINH

TỶ LỆ BỆNH SẠM DA NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI 2 CÔNG TY XĂNG DẦU, TP. HỒ CHÍ MINH Não Thị Mỹ Trang*, Trịnh Hồng Lân*...

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TÁN NHUYỄN THỂ THUỶ TINH ĐỤC TRÊN MẮT CÓ HỘI CHỨNG GIẢ BONG BAO

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TÁN NHUYỄN THỂ THUỶ TINH ĐỤC TRÊN MẮT CÓ HỘI CHỨNG GIẢ BONG BAO

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TÁN NHUYỄN THỂ THUỶ TINH ĐỤC TRÊN MẮT CÓ HỘI CHỨNG GIẢ BONG BAO ĐẶNG XUÂN NGUYÊN,-Trường Đại học Y Hải phòng VŨ THỊ THÁI-Bệnh viện Mắt Trung...

THƯC TRẠNG VÀ NHU CẦU NGUỒN NHÂN LƯC Y TẾ DỰ PHONG TỈNH PHÚ THO GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

THƯC TRẠNG VÀ NHU CẦU NGUỒN NHÂN LƯC Y TẾ DỰ PHONG TỈNH PHÚ THO GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

THƯC TRẠNG VÀ NHU CẦU NGUỒN NHÂN LƯC Y TẾ DỰ PHONG TỈNH PHÚ THO GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 Nguyễn Trọng Oánh1*, Nguyễn Đăng Vững2 1Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Thọ...

Hội chứng chuyển hóa và yếu tố nguy cơ ở người trung niên bị tiền đái tháo đường

Hội chứng chuyển hóa và yếu tố nguy cơ ở người trung niên bị tiền đái tháo đường

Hội chứng chuyển hóa và yếu tố nguy cơ ở người trung niên bị tiền đái tháo đường Nguyễn Thị Trung Thu1, Trần Quang Bình2,* Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân...

ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT VÀ TỶ LỆ MỚI MẮC BỆNH SẠM DA NGHỀ NGHIỆP Ở CÔNG NHÂN XĂNG DẦU NĂM 2009

ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT VÀ TỶ LỆ MỚI MẮC BỆNH SẠM DA NGHỀ NGHIỆP Ở CÔNG NHÂN XĂNG DẦU NĂM 2009

ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT VÀ TỶ LỆ MỚI MẮC BỆNH SẠM DA NGHỀ NGHIỆP Ở CÔNG NHÂN XĂNG DẦU NĂM 2009 Nguyễn Minh Hiếu* TÓM TẮT Đặt vấn ñề: Bệnh sạm da nghề nghiệp...

TỈ LÊ HIÊN MẮC CỦA BÊNH DA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN CÔNG TY GỖ HỐ NAI

TỈ LÊ HIÊN MẮC CỦA BÊNH DA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN CÔNG TY GỖ HỐ NAI

TỈ LÊ HIÊN MẮC CỦA BÊNH DA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN CÔNG TY GỖ HỐ NAI Nguyễn Hoàng Việt Khanh*, Nguyễn Tất Thắng* TÓM TẮT Mở ñầu: Địa danh...

TỶ LỆ HIỆN MẮC BỆNH DA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN XÍ NGHIỆP KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỶ LỆ HIỆN MẮC BỆNH DA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN XÍ NGHIỆP KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỶ LỆ HIỆN MẮC BỆNH DA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN XÍ NGHIỆP KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Vũ Xuân Lãm*, Nguyễn Tất Thắng*...

TỈ LỆ HIỆN MẮC BỆNH DA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI CÔNG TY PATAYA CẦN THƠ

TỈ LỆ HIỆN MẮC BỆNH DA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI CÔNG TY PATAYA CẦN THƠ

TỈ LỆ HIỆN MẮC BỆNH DA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI CÔNG TY PATAYA CẦN THƠ Trần Thị Mộng Dung*, Nguyễn Tất Thắng* TÓM TẮT...

NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH KHU VỰC MIỀN BẮC, 2018-2022

NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH KHU VỰC MIỀN BẮC, 2018-2022

NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH KHU VỰC MIỀN BẮC, 2018-2022 Đặng Thị Thu Thảo1, Vũ Sinh Nam1, Tống Thị Hà1, Ngô Khánh Phương1, Nguyễn Thành...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/