Category: Tạp chí y học

THỜI GIAN SỐNG THÊM KHÔNG BỆNH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HÓA TRỊ BỔ TRỢ DOCETAXEL – CYCLOPHOSPHAMID TRÊN UNG THƯ VÚ CAO TUỔI 0

THỜI GIAN SỐNG THÊM KHÔNG BỆNH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HÓA TRỊ BỔ TRỢ DOCETAXEL – CYCLOPHOSPHAMID TRÊN UNG THƯ VÚ CAO TUỔI

THỜI GIAN SỐNG THÊM KHÔNG BỆNH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HÓA TRỊ BỔ TRỢ DOCETAXEL-CYCLOPHOSPHAMID TRÊN UNG THƯ VÚ CAO TUỔI Phùng Thị Huyền1 1 Bệnh viện K Tân Triều Nội...

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN THAY VAN HAI LÁ CƠ HỌC CÓ BẢO TỒN LÁ SAU TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ 0

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN THAY VAN HAI LÁ CƠ HỌC CÓ BẢO TỒN LÁ SAU TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN THAY VAN HAI LÁ CƠ HỌC CÓ BẢO TỒN LÁ SAU TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Trần Thanh Bình1, Bùi...

ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHẪU THUẬT NỘI SOI HOÀN TOÀN NGOÀI PHÚC MẠC (TEP) ĐẶT LƯỚI NHÂN TẠO 3D ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN HAI BÊN Ở NGƯỜI LỚN 0

ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHẪU THUẬT NỘI SOI HOÀN TOÀN NGOÀI PHÚC MẠC (TEP) ĐẶT LƯỚI NHÂN TẠO 3D ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN HAI BÊN Ở NGƯỜI LỚN

ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHẪU THUẬT NỘI SOI HOÀN TOÀN NGOÀI PHÚC MẠC (TEP) ĐẶT LƯỚI NHÂN TẠO 3D ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN HAI BÊN Ở NGƯỜI LỚN...

ĐÁNH GIÁ RỐI LOẠN GIỌNG CỦA BỆNH NHÂN SAU CẮT THANH QUẢN BÁN PHẦN 0

ĐÁNH GIÁ RỐI LOẠN GIỌNG CỦA BỆNH NHÂN SAU CẮT THANH QUẢN BÁN PHẦN

ĐÁNH GIÁ RỐI LOẠN GIỌNG CỦA BỆNH NHÂN SAU CẮT THANH QUẢN BÁN PHẦN Đàm Thu Hiền1, Phạm Thị Bích Đào1,2, Trần Văn Tâm2, Mai Thị Mai Phương1 1 Trường Đại Học Y Hà...

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP GỐI NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI 0

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP GỐI NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP GỐI NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI Đào Xuân Thành1,2, Hoàng Gia Du2, Đặng Hoàng Giang1,2, Nguyễn Huy Phương1 1 Trường Đại học...

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ X-QUANG RĂNG HÀM SỮA CÓ CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ TUỶ BUỒNG 0

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ X-QUANG RĂNG HÀM SỮA CÓ CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ TUỶ BUỒNG

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ X-QUANG RĂNG HÀM SỮA CÓ CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ TUỶ BUỒNG Trần Thị Mỹ Hạnh1, Nguyễn Hà Thu1, Đào Thị Hằng Nga1, Nguyễn Vũ Thái Liên2 1 Trường Đại...

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN TAY BẰNG VẠT CUỐNG LIỀN TẠI CHỖ 0

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN TAY BẰNG VẠT CUỐNG LIỀN TẠI CHỖ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN TAY BẰNG VẠT CUỐNG LIỀN TẠI CHỖ Nguyễn Đức Tiến1, Nguyễn Bắc Hùng2, Phạm Văn Duyệt1 1 Trường Đại học Y Dược Hải...

CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH 0

CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH Vũ Minh Hải1 1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình Nội dung chính của bài viết...

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CA125, HBE4 TRONG CHẨN ĐOÁN U NHẦY BUỒNG TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG TRONG 5 NĂM TỪ 2016 ĐẾN 2020 0

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CA125, HBE4 TRONG CHẨN ĐOÁN U NHẦY BUỒNG TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG TRONG 5 NĂM TỪ 2016 ĐẾN 2020

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CA125, HBE4 TRONG CHẨN ĐOÁN U NHẦY BUỒNG TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG TRONG 5 NĂM TỪ 2016 ĐẾN 2020 Nguyễn Thị Nga1, Nguyễn Quốc Tuấn2,...

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG THEO THANG ĐO CỦA TRUNG TÂM DINH DƯỠNG TP.HCM ĐỐI VỚI THAI PHỤ ĐẾN SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÍA NAM BÌNH THUẬN 0

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG THEO THANG ĐO CỦA TRUNG TÂM DINH DƯỠNG TP.HCM ĐỐI VỚI THAI PHỤ ĐẾN SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÍA NAM BÌNH THUẬN

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG THEO THANG ĐO CỦA TRUNG TÂM DINH DƯỠNG TP.HCM ĐỐI VỚI THAI PHỤ ĐẾN SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÍA NAM BÌNH THUẬN Đỗ Đình...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/